My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งMy Little Prayers บทสวดของฉัน
โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทที่ 421 คริสตชนกับความทุกข์ของคนอื่น
::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::