"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

::::: ออกเยี่ยมกลุ่มบีอีซี. กลุ่มย่อยชุมชนเฟื่องฟูกลุ่ม 2 ที่บ้านคุณครูลำพร สารธิยากุล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2012 :::::
::::: BEC ท่าแร่ประชุมผู้นำกลุ่มย่อยวิถีชุมชนวัดเตรียมความพร้อมประจำเดือนสิงหาคมณ ศาลาปิติมหาการุณ บ้านท่าแร่ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2012 :::::
::::: การสัมมนาสภาอภิบาล และผู้นำวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนครวันที่ 2   สิงหาคม ค.ศ.2012 :::::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก