"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันพุธที่ 28 กันยายน 2022
น.ลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี
น.เวนแชสเลาส์ มรณสักขี

บทอ่านจากหนังสือโยบ (โยบ 9:1-12, 14-16)           

 โยบจึงตอบว่า
“จริงอยู่ ข้าพเจ้ารู้อย่างที่ท่านพูดว่า
คนเราจะเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร
ถ้าผู้ใดปรารถนาจะโต้เถียงกับพระองค์
ในหนึ่งพันครั้งผู้นั้นก็ตอบพระองค์ไม่ได้สักครั้งเดียว
พระองค์ทรงพระปรีชารู้ทุกสิ่ง
ทรงพระอานุภาพทำได้ทุกอย่าง
ผู้ใดต่อต้านพระองค์แล้วรอดชีวิตอยู่ได้
พระองค์ทรงเคลื่อนย้ายภูเขาโดยที่ภูเขาไม่รู้ตัว
เมื่อพระองค์กริ้ว ก็ทรงทำให้ภูเขาปั่นป่วน
ทรงขยับแผ่นดินออกจากที่ตั้งอยู่
และเสาของแผ่นดินก็สั่นสะเทือน
ทรงบัญชาดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ก็ไม่ขึ้น
ทรงปิดผนึกดวงดาวไว้ไม่ให้ส่องแสง
ทรงขึงท้องฟ้าแต่ลำพังพระองค์
ทรงพระดำเนินบนคลื่นของทะเล
ทรงเนรมิตสร้างดาวจระเข้และดาวไถ
ดาวลูกไก่และกลุ่มดาวทิศใต้
ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเข้าใจได้
ทรงทำการอัศจรรย์นับไม่ถ้วน
ดูซิ พระองค์ทรงผ่านมาใกล้ๆ แต่ข้าพเจ้ามองไม่เห็นพระองค์
พระองค์ทรงจากไป ข้าพเจ้าก็ไม่สังเกตเห็น
ถ้าพระองค์ทรงหยิบฉวยสิ่งใด ใครจะขัดขวางพระองค์ได้

ใครจะทูลถามพระองค์ว่า ‘พระองค์ทรงทำอะไร’
แล้วข้าพเจ้าจะโต้ตอบพระองค์ได้อย่างไร
จะเลือกถ้อยคำอะไรมาเถียงกับพระองค์
แม้ข้าพเจ้าไม่มีความผิด ข้าพเจ้าก็ตอบพระองค์ไม่ได้
ข้าพเจ้าจะต้องขอพระกรุณาจากผู้พิพากษาของข้าพเจ้า
ถ้าข้าพเจ้าร้องทูลถามพระองค์ และพระองค์ทรงตอบ
ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า”

 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 9:57-62)

        เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินตามทางพร้อมกับบรรดาศิษย์ ชายผู้หนึ่งทูลพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จ พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง นกในอากาศยังมีรัง แต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะ”

        พระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่า “จงตามเรามาเถิด” แต่เขาทูลว่า “ขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาของข้าพเจ้าเสียก่อน” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงปล่อยให้คนตายฝังคนตายของตนเถิด ส่วนท่านจงไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า”

         อีกคนหนึ่งทูลว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไป แต่ขออนุญาตกลับไปร่ำลาคนที่บ้านก่อน” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลังผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า”

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก