อาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2022
ประกาศผลโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ 2022 : โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ เป็นหนึ่งกิจกรรมของสมาคม พระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะ “อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2021 ก็ได้ช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันผ่านการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้า และจดจำเนื้อหาพระคัมภีร์ ในปีนี้จัดให้มีการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ โดยคัดลอกพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีย์ จำนวน 7 บท และ ประกาศผลการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์เยเรมีย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2022 เวลา 14:30 น. ซึ่งมีคุณครูและนักเรียนคาทอลิก ส่งเข้าร่วมแข่งขันจำนวนหนึ่ง และมีผู้ได้รับรางวัลอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ดังนี้
อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-40 ปี
*ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม
+คุณ จินตนา ผิวเกลี้ยง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
*ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม
+ คุณ เมทินี สุพรรณ​พยัคฆ์ โรงเรียนยอเ​เซฟ​อุปถัมภ์​ (เเผนกชาย)
ขอขอบคุณสมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่จัดโครงการฯ ที่ดีๆนี้ด้วย
สามารถดูประกาศผลการแข่งขันฯ ทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3xuCCk6

2022-16-jun01.jpg 2022-16-jun02.jpg 2022-16-jun03.jpg

2022-16-jun04.jpg


ภาพและข่าวโดย คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ