"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 และ TBS Fair 2022
                วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2022 คุณพ่อปิยชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม เข้าร่วมประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย ประจำปี 2021 และ TBS Fair 2022 ณ คริสตจักรกิจการพระคริสต์ ตึก PB Tower อโศก สุขุมวิท 21 ในครั้งนี้มีการแบ่งปันในรายการพิเศษ Share the Love Forward หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย และนางรูธ หัวข้อ “คิดว่าแพ้ แต่กลับชนะ (ชนะ) และต่อด้วยการประชุมสมัชชาฯและประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการวาระใหม่ 3 ปี โดยมีกรรมการฯที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอำนวยการสมาคม TBS 15 ท่าน ดังนี้ จากฝ่ายคาทอลิก 3 ท่าน
1.บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ (คาทอลิก)
2.คุณพ่อปิยชาติ มะกรครรภ์ (คาทอลิก)
3.คุณทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ (คาทอลิก)
4. ผป.นพ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช
5.ผป นพ.เอกลาภ ทองบริสุทธิ์
6.ผป.พิริย: วิเศษจินดา
7. ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
8. ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
9.ดร.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
10.ศจ เดชา เจนพิริยประยฟูร
11.ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
12. ดร.นุโรจน์ พานิช
13. ศจ.ดร.สุรเชษฐ์ อินสม
14 ผป.มนัส ลี้ธีระกุล
15. อ.ประกิจ ตรีทศายุธ
            ในโอกาสนี้มีร้านหนังสือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) และศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (NCC)ร่วมออกบู้ธในนามคาทอลิกจำหน่ายหนังสือพระคัมภีร์ หนังสือบทเรียนพระคัมภีร์ ชั้น ป.1-ป.6 สื่อการสอนพระคัมภีร์ หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ ภาพรวมพระคัมภีร์ ประชาสัมพันธ์บทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ ฯลฯด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก