"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

อบรมพระคัมภีร์ “คอร์สการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์”  (The Joy of Discovery in Bible Study – JOD)  ในวันที่ 20-24 ตุลาคม 2557 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดอบรมพระคัมภีร์
“คอร์สการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์” 
(The Joy of Discovery in Bible Study – JOD) 
ในวันที่ 20-24 ตุลาคม 2557 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม
ซึ่งการอบรมนี้เป็นวิธีการศึกษาพระคัมภีร์
โดยอาศัยประสบการณ์ที่ช่วยให้ผู้รับการอบรมค้นพบความหมายของพระคัมภีร์เป็นขั้นตอน  

หากท่านสนใจกรุณาติดต่อได้ที่ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข แผนกพระคัมภีร์
โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2420-0120
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

:::: รายละเอียดโครงการ :::: ใบสมัครลงทะเบียน :::::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก