"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ
++++++++++
สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา
แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เราก็เพิ่มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันด้วยโทรศัพท์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ เราจึงขอเชิญสมาชิก CBF ส่ง คลิปวีดีโอ 2 แบบคือ
1. พยานส่วนบุคคล (ความยาว 1 นาที) แบ่งปันในหัวข้อ “CBF คืออะไรสำหรับฉัน” แต่ละประเทศส่ง ได้ 3 ชิ้น
2. นำเสนอสถาบันพระคัมภีร์ ที่ท่านเป็นตัวแทน และกิจกรรมพระคัมภีร์ (ความยาว 5 นาที)

คลิปเหล่านี้จะวางในช่องยูทูปของ CBF เพื่อแนะนำสถานบันต่างๆในสหพันธ์ ที่ส่งเสริมชีวิตชีวาเรื่องพระวาจาของพระเจ้า ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสหพันธ์ในส่วนต่างๆทั่วโลก
- บันทึกคลิปด้วยโทรศัพท์ แนวนอน
- ใช้ภาษา อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส หรือเยอรมันภาษาเดียว
- ตอนท้ายลงชื่อ ผู้ผลิต ชื่อผู้ที่เป็นพยานในคลิป
- ชื่อสถาบัน ประเทศ ส่งบรรยายเรื่อง
- ส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2021
ขอบคุณครับที่ร่วมมือ
ผมรอรับวีดีโอจากคุณ
........
คุณพ่อ แจน สเตฟานอฟ (SVD)
เลขาธิการ CBF
++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
18 มิถุนายน 2021

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก