ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย โดยศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกันภัย เลขาธิการ สมาคมฯ ร่วมกับคุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันฯ ได้เดินทางมามอบประกาศนียบัตรให้เด็กหญิงเทเรซา พิริยากร ดอนจันทร์ (น้องหลิว) นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณครูสมนึก สำอางค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลฯ ให้การต้อนรับและร่วมยินดีด้วย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.2021 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยมอบประกาศนียบัตรในการแข่งขันสองรายการคือ
1.โครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ 2021
- คัดลอกหนังสือพระคัมภีร์ดาเนียล ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน
2.โครงการตอบคำถามพระคัมภีร์ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ หนังสือดาเนียล
- ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน และทางสมาคมฯ ได้มอบประกาศนียบัตรแด่คุณครูสุพิชญา ดอนจันทร์ (คุณแม่น้องหลิว) คุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ผู้ช่วยติวให้นักเรียนด้วย
ขอขอบคุณสมาคมพระคริสตไทยมา ณ โอกาสนี้