"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ความร่ำรวยและความถือดี

      5. 1อย่าวางใจในทรัพย์สมบัติของท่าน

          อย่าพูดว่า “ฉันไม่ต้องพึ่งใคร”

          2อย่าคล้อยตามความโน้มเอียงและกำลังของท่าน

          จนทำทุกอย่างที่ใจปรารถนา

          3อย่าพูดว่า “ใครจะมามีอำนาจเหนือฉัน”a

          เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษท่านแน่นอน

          4อย่าอวดว่า “ฉันทำบาปก็ไม่เห็นเป็นไร”b

          เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคอยเวลาของพระองค์

          5อย่ามั่นใจว่าจะได้รับอภัย

          จนทำบาปมากยิ่งขึ้น

          6อย่าพูดว่า “พระเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก

          พระองค์จะทรงอภัยบาปมากมายของฉัน”

          เพราะพระองค์ทั้งทรงให้อภัยและทรงลงโทษ

          พระองค์จะทรงลงโทษคนบาปเมื่อใดก็ได้

          7อย่ารีรอที่จะกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

          และอย่าผัดวันประกันพรุ่ง

          เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษโดยฉับพลัน

          และท่านจะพินาศในวันพิพากษา

          8อย่าวางใจในทรัพย์สมบัติที่ได้มาอย่างอยุติธรรม

          ทรัพย์สินเช่นนี้จะไม่เป็นประโยชน์ในวันเคราะห์ร้าย

ความตรงไปตรงมาและการรู้จักบังคับตน

        9อย่าฝัดข้าวให้พัดปลิวไปตามลมทุกทิศทาง

          อย่าเดินไปทุกทิศทุกทางเหมือนคนบาปไร้สัจจะ

          10จงมั่นคงในความคิด

          พูดคำไหนก็ให้เป็นคำนั้น

          11จงพร้อมที่จะฟัง

          จงคิดให้รอบคอบก่อนจะตอบ

          12ถ้าท่านมีความรู้ จงตอบผู้อื่น

          ถ้าไม่รู้ ก็จงปิดปาก

          13คำพูดให้ทั้งเกียรติยศและอัปยศ

          ลิ้นของมนุษย์อาจนำความพินาศมาสู่เขา

          14อย่าให้เขาเรียกท่านว่าเป็นคนช่างนินทา

          อย่าใช้ลิ้นเป็นกับดักผู้อื่น

          ขโมยจะได้รับความอับอายฉันใด

          คนไร้สัจจะก็จะถูกลงโทษหนักฉันนั้น

          15อย่าทำร้ายcผู้อื่น ไม่ว่าในเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่

          จงระวังอย่ากลายเป็นศัตรูต่อมิตรสหาย

5 a ผู้ที่กล่าวเช่นนี้เป็นเหมือนคนโง่ใน สดด 53:1 ที่คิดว่าแม้มีพระเจ้า พระองค์ก็ไม่ทรงสนพระทัยดูแลสิ่งสร้างใดๆ

b ผู้ไม่มีความเชื่อคิดว่าพระเจ้าไม่ทรงลงโทษความผิด เพราะเขาทำบาปแล้วไม่เห็นว่าพระองค์ทรงลงโทษเขาแต่ประการใด

c “อย่าทำร้ายผู้อื่น” – แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู ต้นฉบับภาษากรีกว่า “อย่าขาดความรู้”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก