"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ความรอบคอบและสามัญสำนึก

      8. 1อย่าโต้เถียงกับคนมีอำนาจ

          เพราะท่านจะตกอยู่ในเงื้อมมือของเขา

          2อย่ามีคดีความกับคนร่ำรวย

          เพราะท่านจะต้องเสียเปรียบ

          ทองคำทำให้คนจำนวนมากเสียคน

          ทำให้พระทัยของกษัตริย์ลำเอียง

          3อย่าโต้เถียงกับคนพูดพล่าม

          อย่านำฟืนไปใส่ไฟ

          4อย่าเล่นกับคนโง่

          เพราะเขาจะด่าทอบรรพบุรุษของท่านa

          5อย่ากล่าวดูหมิ่นคนบาปที่กลับใจ

          จงจำไว้ว่าเราทุกคนล้วนมีความผิดb

          6อย่าดูหมิ่นคนชรา

          เพราะเราบางคนก็จะเป็นคนชราเช่นเดียวกัน

          7อย่าดีใจเมื่อผู้ใดสิ้นชีวิต

          จงระลึกว่าเราทุกคนจะต้องตายเช่นเดียวกัน

บทเรียนจากผู้อาวุโสc

            8อย่าดูหมิ่นคำสอนของบรรดาผู้มีปรีชา

          จงไตร่ตรองคำพังเพยของเขา

          ท่านจะได้รับความรอบรู้จากเขา

          แล้วจะเรียนรู้วิธีการรับใช้เจ้านายได้

          9อย่ามองข้ามคำสั่งสอนของบรรดาผู้อาวุโส

          เพราะเขาก็ได้เรียนรู้มาจากบรรพบุรุษdเช่นเดียวกัน

          ท่านจะได้เรียนรู้จากเขาให้รู้จักคิด

          และรู้จักวิธีตอบตามกาลเทศะ

ความรอบคอบ

            10อย่ายั่วกิเลสของคนบาปให้ลุกโชนเหมือนจุดถ่านไฟ

          เพราะท่านจะถูกเปลวไฟของเขาลวก

          11อย่าโต้เถียงกับคนชอบหาเรื่อง

          เขาอาจจะวางกับจับผิดคำพูดของท่าน

          12อย่าให้ผู้มีอำนาจมากกว่าท่านยืมสิ่งใด

          แต่ถ้าให้ยืมไปแล้ว จงคิดว่าของนั้นสูญเปล่า

          13อย่าเป็นประกันเกินกำลังทรัพย์ของท่าน

          ถ้ารับประกันใคร จงเตรียมใจไว้ใช้หนี้แทนเขา

          14อย่ามีคดีความกับผู้พิพากษา

          เพราะผู้พิจารณาคดีจะตัดสินเข้าข้างเขา

          15อย่าร่วมเดินทางไปกับคนชอบผจญภัย

          เพราะเขาจะเป็นภาระแก่ท่าน

          เขาจะทำตามใจตนเอง

          ความโฉดเขลาของเขาจะทำให้ท่านพินาศไปด้วย

          16อย่าโต้เถียงกับคนอารมณ์ร้าย

          อย่าเดินทางไปกับเขาในที่เปลี่ยว

          เพราะชีวิตไม่มีค่าแต่อย่างใดสำหรับเขา

          เมื่อไม่มีผู้ใดช่วยท่านได้ เขาจะทำร้ายท่าน

          17อย่าปรึกษาคนโง่

          เพราะเขาไม่เก็บความลับ

          18อย่าเปิดใจกับทุกคนที่ท่านพบ

          ท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยe

8 a การด่าทอบรรพบุรุษเป็นนิสัยเลวๆของชาวตะวันออก

b “มีความผิด” – แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู ต้นฉบับภาษากรีกว่า “สมควรได้รับโทษ”

c บุตรสิรารู้ดีว่าวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณเป็นความรู้ที่รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ – ในสมัยก่อน ทั้งในอิสราเอลและอียิปต์ ผู้จะเข้ารับราชการจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการ “รับใช้เจ้านาย” เสียก่อน

d บรรดาธรรมาจารย์ให้ความสำคัญมากแก่คำสอนที่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษ คำสอนเหล่านี้ได้ชื่อรวมๆกันว่า “กฎเกณฑ์ที่บอกเล่าต่อๆกันมา” (ดู ฉธบ 4:9; 11:19; โยบ 8:8; 12:12; สดด 44:1; 78:3ฯ) – หนังสือส่วนใหญ่ของพระคัมภีร์ล้วนเป็น “กฎเกณฑ์ที่บอกเล่าต่อๆกันมา” ก่อนที่จะถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาษิตและคำพังเพยต่างๆของบรรดาผู้มีปรีชา

e “ท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อย่าทำให้ความสุขของท่านหายไป”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก