"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

นาศีร์

6 1พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสส 2ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

“ถ้าชายหรือหญิงคนใดต้องการปฏิญาณตนเป็นนาศีร์ ถวายตนแด่พระยาห์เวห์ 3เขาจะต้องงดเว้นการดื่มเหล้าองุ่นและของมึนเมา เขาจะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มชนิดใดที่ทำจากผลองุ่น หรือกินผลองุ่น ไม่ว่าสดหรือตากแห้ง 4ตลอดเวลาที่เขาเป็นนาศีร์ เขาจะต้องไม่กินสิ่งใดที่มาจากเถาองุ่น ทั้งผลองุ่นดิบและเปลือกผลองุ่น 5ตลอดเวลาที่เขาปฏิญาณตนเป็นนาศีร์ เขาจะต้องไม่ตัดหรือโกนผม เขาได้ถวายตนแด่พระยาห์เวห์ เขาจึงต้องปล่อยให้ผมยาวตามธรรมชาติจนสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิญาณตน 6ตลอดเวลาที่เขาถวายตนแด่พระยาห์เวห์ เขาต้องไม่เข้าใกล้ศพเลย 7แม้จะเป็นศพของบิดามารดาหรือพี่น้องชายหญิงที่ถึงแก่กรรม เขาก็จะต้องไม่ทำตนเป็นมลทิน เพราะเขาเป็นผู้ถวายตนแด่พระยาห์เวห์ และผมของเขาเป็นเครื่องหมายของการถวายนี้ 8ตลอดเวลาที่เขาเป็นนาศีร์ เขาเป็นผู้ถวายตนแด่พระยาห์เวห์

9ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตอย่างกะทันหันใกล้ตัวเขา ผมที่เขาไว้ยาวถวายแด่พระเจ้าก็จะมีมลทิน เขาจะต้องคอยอยู่เจ็ดวันจึงจะทำพิธีชำระตนและโกนผม 10ในวันที่แปด เขาจะนำนกเขาหรือนกพิราบสองตัวมาให้สมณะที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ 11สมณะจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป และอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา แล้วจึงจะทำพิธีชดเชยบาปที่คนนั้นได้ทำเพราะได้สัมผัสศพ ในวันเดียวกันนั้น เขาจะถวายตน สัญญาจะไม่โกนผมอีกครั้งหนึ่ง 12เขาจะนำลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีมาถวายเป็นเครื่องบูชาชดเชยความผิด และจะต้องนับระยะเวลาปฏิญาณตนแด่พระยาห์เวห์เป็นนาศีร์เริ่มต้นใหม่ โดยไม่นับรวมเวลาที่เขาเป็นนาศีร์มาแล้ว เพราะการถวายตนครั้งนั้นมีมลทิน

13ในวันสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิญาณตน นาศีร์จะทำพิธีดังต่อไปนี้ จะมีผู้พาเขาไปที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ 14เขาจะนำสัตว์ที่สมประกอบไม่พิการสามตัวมาถวายแด่พระยาห์เวห์ คือลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปี เพื่อเป็นเครื่องเผาบูชา ลูกแกะเพศเมียอายุหนึ่งปีเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป แกะเพศผู้เพื่อเป็นศานติบูชา 15เขาจะนำขนมปังไร้เชื้อทำจากแป้งสาลีอย่างดีผสมน้ำมัน และขนมปังแผ่นบางไร้เชื้อทาน้ำมันมะกอกเทศหนึ่งกระจาดพร้อมกับธัญบูชาและเหล้าองุ่นที่เทถวายด้วย 16สมณะจะนำสิ่งเหล่านี้มาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและเครื่องเผาบูชาสำหรับนาศีร์ 17เขาจะถวายแกะเพศผู้เป็นศานติบูชาแด่พระยาห์เวห์ พร้อมกับกระจาดขนมปังไร้เชื้อ เขาจะถวายธัญบูชาและเทเหล้าองุ่นถวายด้วย 18นาศีร์จะโกนผมที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ ทิ้งผมในไฟที่จะเผาศานติบูชา 19สมณะจะนำเนื้อสันขาหน้าที่ต้มแล้ว ขนมปังไร้เชื้อหนึ่งก้อน และขนมปังแผ่นบางหนึ่งแผ่นจากกระจาด มาวางไว้ในมือของนาศีร์หลังจากที่เขาได้โกนผมแล้ว 20สมณะจะยื่นถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ตามพิธีเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เครื่องบูชาเหล่านี้จะเป็นของสมณะ เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของถวายเหล่านี้จะเป็นของสมณะอีกด้วย สมณะยังจะยื่นถวายส่วนอกและขาหลังของแกะตามพิธี หลังจากนั้นนาศีร์จะดื่มเหล้าองุ่นได้อีก”

21“นี่เป็นกฎสำหรับผู้ปฏิญาณตนถวายแด่พระยาห์เวห์เป็นนาศีร์ และนี่เป็นเครื่องบูชาที่เขาจะต้องนำมาถวาย ถ้าเขาต้องการเพิ่มเครื่องบูชาอื่นๆ อีก เขาก็ทำได้ แต่เขาจะต้องปฏิบัติตามคำสัญญาและตามข้อกำหนดสำหรับนาศีร์ทุกประการ”

 

สูตรคำอวยพรของสมณะ

22พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสส 23ให้บอกอาโรนและบรรดาบุตรว่า

“ท่านทั้งหลายจะต้องอวยพรชาวอิสราเอลดังนี้ ท่านจะต้องกล่าวว่า

24ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน

25ขอพระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน

26ขอพระยาห์เวห์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ”

27สมณะจะต้องเรียกขานนามของเราให้ลงมาเหนือชาวอิสราเอลเช่นนี้ แล้วเราจะอวยพรเขาทั้งหลาย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก