"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เส้นทางอพยพ

33 1ต่อไปนี้คือสถานที่ต่างๆ ที่ชาวอิสราเอลหยุดพักตั้งค่าย หลังจากออกจากแผ่นดินอียิปต์เป็นกองทัพโดยมีโมเสสและอาโรนเป็นผู้นำ 2โมเสสได้บันทึกสถานที่หยุดพักตั้งค่ายและออกเดินทางต่อไปตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ สถานที่หยุดพักตั้งค่ายและออกเดินทางต่อไปตามลำดับมีดังนี้

3ชาวอิสราเอลออกจากเมืองราเมเสสในวันที่สิบห้าของเดือนแรก หนึ่งวันหลังวันปัสกา เขาทั้งหลายออกเดินทางอย่างอิสรชนต่อหน้าชาวอียิปต์ทุกคน 4ชาวอียิปต์กำลังฝังศพบุตรชายคนแรกทุกคนที่พระยาห์เวห์ได้ทรงประหารชีวิต เป็นการแสดงว่าพระยาห์เวห์ทรงตัดสินลงโทษเทพเจ้าทั้งหลายของเขา

5ชาวอิสราเอลออกจากเมืองราเมเสส มาตั้งค่ายที่สุคคท 6เขาออกจากสุคคทมาตั้งค่ายที่เอธามซึ่งอยู่ที่ชายแดนถิ่นทุรกันดาร 7จากเอธาม เขาย้อนกลับไปยังปีหะหิโรท ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบาอัลเซโฟน และตั้งค่ายทางด้านหน้าเมืองมิกดล 8เมื่อเขาออกจากปีหะหิโรท เขาผ่านทะเลต้นกกเข้าในถิ่นทุรกันดาร เดินทางสามวันในถิ่นทุรกันดารเอธาม มาตั้งค่ายที่มาราห์ 9จากมาราห์เขามาถึงเอลิม ที่เอลิมมีตาน้ำสิบสองแห่ง และมีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น เขาจึงตั้งค่ายที่นั่น 10จากเอลิม มาตั้งค่ายใกล้ทะเลต้นกก 11จากทะเลต้นกก มาตั้งค่ายในถิ่นทุรกันดารศิน 12จากถิ่นทุรกันดารศิน มาตั้งค่ายที่โดฟคาห์ 13จากโดฟคาห์ มาตั้งค่ายที่อาลูช 14จากอาลูช มาตั้งค่ายที่เรฟีดิม ที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชาชนดื่ม 15จากเรฟีดิมชาวอิสราเอลมาตั้งค่ายในถิ่นทุรกันดารซีนาย 16จากถิ่นทุรกันดารซีนาย มาตั้งค่ายที่คิบโรทหัทธาอาวาห์ 17จากคิบโรทหัทธาอาวาห์ มาตั้งค่ายที่ฮาเซโรท 18จากฮาเซโรท มาตั้งค่ายที่ริทมาห์ 19จากริทมาห์ มาตั้งค่ายที่ริมโมนเปเรศ 20จากริมโมนเปเรศ มาตั้งค่ายที่ลิบนาห์ 21จากลิบนาห์ มาตั้งค่ายที่ริสสาห์ 22จากริสสาห์ มาตั้งค่ายที่เคเฮลาธาห์ 23จากเคเฮลาธาร์ มาตั้งค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์ 24จากภูเขาเชเฟอร์ มาตั้งค่ายที่ฮาราดาห์ 25จากฮาราดาห์ มาตั้งค่ายที่มักเฮโลท 26จากมักเฮโลท มาตั้งค่ายที่ทาหัท 27จากทาหัท มาตั้งค่ายที่เทราห์ 28จากเทราห์ มาตั้งค่ายที่มิทคาห์ 29จากมิทคาห์ มาตั้งค่ายที่ฮัชโมนาห์ 30จากฮัชโมนาห์ มาตั้งค่ายที่โมเสโรท 31จากโมเสโรท มาตั้งค่ายที่เบเนยาอะคัน 32จากเบเนยาอะคัน มาตั้งค่ายที่โฮร์ฮักกีดกาด 33จากโฮร์ฮักกีดกาด มาตั้งค่ายที่โยทบาธาห์ 34จากโยทบาธาห์ มาตั้งค่ายที่อับโรนาห์ 35จากอับโรนาห์ มาตั้งค่ายที่เอซีโอนเกเบอร์ 36จากเอซีโอนเกเบอร์ มาตั้งค่ายในถิ่นทุรกันดารศิน ที่คาเดช 37จากคาเดช มาตั้งค่ายที่ภูเขาโฮร์ ติดชายแดนของแผ่นดินเอโดม 38อาโรนสมณะขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ และมรณภาพที่นั่นในวันต้นเดือนที่ห้าของปีที่สี่สิบนับตั้งแต่ชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ 39อาโรนมีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบสามปีเมื่อเขามรณภาพบนภูเขาโฮร์ 40กษัตริย์ชาวคานาอันแห่งเมืองอาราด ซึ่งประทับอยู่บริเวณเนเกบในแผ่นดินคานาอัน ทรงได้ยินว่าชาวอิสราเอลกำลังเดินทางมา 41จากภูเขาโฮร์ ชาวอิสราเอลมาตั้งค่ายที่ศัลโมนาห์ 42จากศัลโมนาห์ มาตั้งค่ายที่ปูโนน 43จากปูโนน มาตั้งค่ายที่โอโบท 44จากโอโบท มาตั้งค่าย ณ ที่ปรักหักพังของเมืองอาบาริม ที่ชายแดนของชาวโมอับ 45จากที่ปรักหักพังของเมืองอาบาริม มาตั้งค่ายที่ดีโบนกาด 46จากดีโบนกาด มาตั้งค่ายที่อัลโมนดิบลาธาอิม 47จากอัลโมนดิบลาธาอิม มาตั้งค่ายที่ภูเขาอาบาริม ตรงข้ามกับภูเขาเนโบ 48จากภูเขาอาบาริม มาตั้งค่ายในที่ราบโมอับ บนฝั่งแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามกับเมืองเยรีโค 49เขาตั้งค่ายริมแม่น้ำจอร์แดน ระหว่างเบธเยชิโมทกับอาเบลชิทธีมในที่ราบโมอับ

 

พระเจ้าทรงบัญชาให้จัดสรรแผ่นดินคานาอัน

50ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามเมืองเยรีโค พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสส 51ให้ไปบอกชาวอิสราเอลว่า

“เมื่อท่านทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน 52ท่านจะต้องขับไล่ชาวพื้นเมืองนั้นออกไปให้หมด ท่านจะต้องทำลายรูปแกะสลัก และรูปเคารพทำด้วยโลหะ ทั้งทำลายสถานนมัสการบนที่สูงทั้งหมด 53ท่านจะต้องยึดครองแผ่นดินและตั้งหลักแหล่งที่นั่น เพราะเรามอบแผ่นดินให้เป็นมรดกของท่านแล้ว 54ท่านจะต้องจับสลากแบ่งแผ่นดินให้ตระกูลต่างๆ ตระกูลใหญ่ท่านต้องให้แผ่นดินมาก ส่วนตระกูลเล็กท่านต้องให้แผ่นดินน้อย แต่ละตระกูลจะได้ตามที่ได้จับสลาก ท่านจะต้องแบ่งตามเผ่าพันธุ์ของบิดาท่าน 55แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ขับไล่ชาวพื้นเมืองนั้นออกไปให้หมด คนที่ยังเหลืออยู่จะก่อความเดือดร้อนให้ท่านเหมือนหนามทิ่มตาของท่าน เหมือนหนามยอกอกของท่าน เขาจะทรมานท่านในแผ่นดินที่ท่านอาศัยอยู่ 56ดังนั้น เราจะทำกับท่านดังที่เราตั้งใจจะทำกับเขา”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก