"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

อาณาเขตของแผ่นดินคานาอัน

34 1พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสส 2ให้ไปสั่งชาวอิสราเอลว่า “เมื่อท่านทั้งหลายเข้าในแผ่นดินคานาอัน แผ่นดินซึ่งจะเป็นมรดกของท่าน แผ่นดินคานาอันจะมีอาณาเขตดังนี้

3“ทางทิศใต้ เขตแดนของท่านเริ่มจากถิ่นทุรกันดารศินตามพรมแดนของเอโดม เขตแดนทางทิศใต้นี้เริ่มทางด้านตะวันออกที่ปลายทะเลเกลือ 4อ้อมไปทางใต้ผ่านช่องเขาอาคราบิมผ่านถิ่นทุรกันดารศิน ไปทางใต้ถึงคาเดชบารเนอา อ้อมไปถึงฮาซาร์อัดดาร์ และผ่านอัสโมน 5จากอัสโมน เขตแดนจะอ้อมไปจนถึงแม่น้ำที่พรมแดนอียิปต์ และไปสิ้นสุดที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน”

6“ทางทิศตะวันตก อาณาเขตจะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นี่คืออาณาเขตของท่านทางทิศตะวันตก”

7ทางทิศเหนือ อาณาเขตของท่านจะเป็นดังนี้ ท่านจะลากเส้นตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงภูเขาโฮร์ 8จากภูเขาโฮร์ ท่านจะลากเส้นไปถึงช่องเขาคามัท และต่อไปที่เศดัด 9ถึงศิโฟรน ไปสิ้นสุดที่ฮาซาร์เอนาน นี่คืออาณาเขตของท่านทางทิศเหนือ”

10“ทางทิศตะวันออก ท่านจะลากเส้นจากฮาซาร์เอนานไปถึงเชฟาม 11แล้วลงใต้จากเชฟามไปถึงริบลาห์ ทางตะวันออกของเมืองอายิน และเรื่อยไปถึงลาดฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคินเนเรท 12แล้วเลียบแม่น้ำจอร์แดนลงไปทางใต้สิ้นสุดที่ทะเลเกลือ”

นี่คือแผ่นดินของท่าน มีอาณาเขตดังที่กล่าวไว้นี้

13โมเสสสั่งชาวอิสราเอลว่า

“นี่เป็นแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายจะจับสลากจัดสรร เป็นแผ่นดินที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้มอบแก่ชาวอิสราเอลเก้าเผ่าครึ่ง 14เพราะชนเผ่ารูเบนพร้อมกับตระกูลของบิดา และชนเผ่ากาดพร้อมกับตระกูลของบิดาและเผ่ามนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้รับส่วนมรดกของตนแล้ว 15ชนสองเผ่าครึ่งนี้ได้รับส่วนมรดกของตนทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามกับเมืองเยรีโค”

 

บรรดาหัวหน้าเป็นผู้จัดสรรแผ่นดิน

16พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า

17“เอเลอาซาร์สมณะ และโยชูวาบุตรของนูน จะเป็นผู้มีหน้าที่จัดสรรแผ่นดินให้ท่านทั้งหลาย 18ท่านจะต้องเลือกหัวหน้าคนหนึ่งจากแต่ละเผ่ามาช่วยเขาจัดสรรแผ่นดิน” 19รายชื่อของบรรดาหัวหน้ามีดังต่อไปนี้

“คาเลบ บุตรของเยฟุนเนห์ จากเผ่ายูดาห์

20เชมูเอล บุตรของอัมมีฮูด จากเผ่าสิเมโอน

21เอลีดาด บุตรของคิสโลน จากเผ่าเบนยามิน

22บุคคี บุตรของโยกีล หัวหน้าจากเผ่าดาน

23ฮันนีเอล บุตรของเอโฟด หัวหน้าจากเผ่ามนัสเสห์ บุตรของโยเซฟ

24เคมูลเอล บุตรของชิฟทาน หัวหน้าจากเผ่าเอฟราอิม บุตรของโยเซฟ

25เอลีซาฟาน บุตรของปารนาค หัวหน้าจากเผ่าเศบูลุน

26ปัลทีเอล บุตรของอัสซาน หัวหน้าจากเผ่าอิสสาคาร์

27อาหิฮูด บุตรของเชโลมี หัวหน้าจากเผ่าอาเชอร์

28เปดาเฮล บุตรของอัมมีฮูด หัวหน้าจากเผ่านัฟทาลี”

29คนเหล่านี้เป็นผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้จัดสรรแผ่นดินคานาอันเป็นมรดกของชาวอิสราเอล

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก