"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

 ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ทำงานพระคัมภีร์ระดับนานาชาติ ที่กรุงโรม
ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ทำงานพระคัมภีร์ระดับนานาชาติ ที่กรุงโรม

         สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation-CBF) จัดประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ทำงานพระคัมภีร์ระดับนานาชาติ ที่กรุงโรม ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน ค.ศ. 2019 หัวข้อ “พระคัมภีร์และชีวิต ; แรงบันดาลใจพระคัมภีร์สำหรับชีวิตอภิบาล และพันธกิจของพระศาสนจักร (VD73) : ประสบการณ์และการท้าทายต่างๆ" (The Bible and Life : Biblical Inspiration of the Entire Pastoral Life and Mission of the Church (VD 73) : Experiences and Challenges โอกาสครบ 50 ปี ของ CBF)

เริ่มงานวันอังคารที่ 23 เมษายน

+ บ่าย 3 โมง มีพิธีเปิด พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล เป็นประธาน CBF
- พระคาร์ดินัล Kurt Koch ประธาน PCPCU
- คุณพ่อแจน สเตฟานอฟ SVD เลขาธิการ
นอกจากมีบรรยายแล้ว ยังมี Workshops 6 กลุ่ม

+ บ่ายวันพุธ เรื่องพระคัมภีร์กับครอบครัว – เยาวชน พิธีกรรม คำสอน งานเมตตา และเทคโนโลยี

+ บ่ายวันพฤหัส บ่ายมี Workshops 6 กลุ่ม แยกทวีปยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง+อาฟริกาเหนือ อาฟริกา อเมริกา และโอเชียเนีย

+ วันศุกร์ มิสซาที่มหาวิหารนักบุญเปโตร และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พระคุณเจ้าลือชัย ธาตุวิสัย ครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ อ.มนต์สิงห์ ไกรสุขสม ครูอรุณประภา สุขสี และพ่อมาร่วมงานนี้

คณะกรรมการ CBF-SEA ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะจัดชุมนุมเรื่องนี้ วันที่ 12-16 มิถุนายน ค.ศ. 2019 ที่เมืองตาไกไต ฟิลิปปินส์ ค่าร่วมประชุมคนละ 200 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยสมัครก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

เรามั่นใจว่า ผู้ที่เริ่มกิจการดีในท่าน จะต่องานจนสมบูรณ์ จนกระทั่งวันของพระเยซูคริสตเจ้า (ฟป 1:6)


เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก