"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า 2021
          เนื่องจากใน วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021 (อาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ในเทศกาลธรรมดา) เป็นวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเป็นวันที่สำคัญยิ่งสำหรับคริสตชน พวกเราที่ทำงานแผนกพระคัมภีร์และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างพยายามที่จะรณรงค์ ส่งเสริมให้พระวาจาของพระเจ้าไปสู่ทุกคนอย่างแพร่หลายที่สุด แต่เนื่องจากในปีนี้ ผลกระทบจากไวรัส covid - 19 ยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราอาจจะจัดกิจกรรมได้ไม่สะดวกนัก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราก็ยังต้องพยายามทำในสิ่งที่พอจะทำได้ในวันหรือช่วง

เวลาดังกล่าว
มีคำแนะนำและเอกสาร เพื่อเป็นแนวทางในการฉลองอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ดังนี้
1. CBF ได้ส่งเอกสารมาเพื่อเผยแพร่ www.c-b-f.org
2. ขั้นตอนการจัดฉลองในมิสซาวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า :::: Download ::::
3. บทความเพื่อประชาสัมพันธ์วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า (แผนกพิธีกรรมกรุงเทพฯ) :::: Download ::::
4. Logo Sunday of the word of God ภาษาไทย :::: Download ::::
5.การเทิดเกียรติพระคัมภีร์ในครอบครัว :::: Download ::::
           หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปปฏิบัติในสังฆมณฑล หรือในวัดได้ เราร่วมมือกันที่จะทำให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไปในโอกาสวันสำคัญนี้ด้วย
+++ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ +++

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก