"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เราเห็นพระปรีชาญาณของพระเจ้าในผลงานน่าพิศวงต่างๆ ของพระผู้ทรงสรรพานุภาพ

12 1โยบจึงตอบว่า

          2“ใช่แล้ว ท่านทั้งหลายคือเสียงของประชาชนa

                    และปรีชาญาณก็จะตายไปพร้อมกับท่านด้วย

          3ข้าพเจ้าก็มีสติปัญญาเหมือนกับท่าน

                    ข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าท่าน

          ใครบ้างไม่รู้เรื่องอย่างนี้

          4บรรดาเพื่อนหัวเราะเยาะข้าพเจ้าb

                    เพราะข้าพเจ้าร้องทูลพระเจ้าให้ทรงตอบ

          ข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นคนดีพร้อม

                    แต่เขาหัวเราะเยาะข้าพเจ้า

          5ผู้ที่มีพร้อมทุกสิ่งดูถูกผู้เคราะห์ร้าย

                    คอยผลักผู้ที่ยืนไม่มั่นคงให้ล้มลง

          6กระโจมของโจรอยู่อย่างสงบสุข

                    ผู้ที่ยั่วยุพระเจ้าก็ปลอดภัย

          เพราะคิดว่าเขาควบคุมพระเจ้าได้

          7แต่จงถามบรรดาสัตว์ให้สอนท่าน

                    จงถามนกในอากาศให้บอกท่าน

          8จงถามสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินcให้สอนท่าน

                    จงถามปลาในทะเลให้บอกท่าน

          9สัตว์เหล่านี้ทั้งหมดรู้ว่า

                    พระหัตถ์พระยาห์เวห์dทำเช่นนี้

          10ชีวิตของสัตว์เหล่านี้อยู่ในพระหัตถ์พระองค์

                    จิตของมนุษย์ทั้งปวงก็อยู่ในพระหัตถ์ด้วยe

          11หูแยกแยะถ้อยคำได้

                    ปากชิมรสอาหารได้

          12ปรีชาญาณอยู่กับคนมีอายุมาก

                    ความรอบคอบอยู่กับผู้มีอายุยืนยาว

          13ปรีชาญาณและอานุภาพอยู่กับพระเจ้า

                    พระองค์ทรงมีคำแนะนำและความรอบคอบf

          14ถ้าพระองค์ทรงทำลาย ก็ไม่มีผู้ใดสร้างขึ้นใหม่ได้

                    ถ้าพระองค์ทรงจองจำผู้ใด ก็ไม่มีใครปล่อยผู้นั้นได้

          15ถ้าพระองค์ทรงยึดน้ำไว้ ทุกสิ่งจะแห้งไป

                    ถ้าพระองค์ทรงปล่อยน้ำออกมา น้ำก็จะท่วมแผ่นดิน

          16พระองค์ทรงพระอานุภาพและทรงรอบรู้ทุกสิ่ง

                    พระองค์ทรงควบคุมทั้งผู้ถูกลวงและผู้หลอกลวง

          17พระองค์ทรงทำให้บรรดาที่ปรึกษาไร้ปัญญาg

                    ทรงทำให้ผู้พิพากษาเป็นคนโง่

          18พระองค์ทรงถอนพระอำนาจของกษัตริย์

                    ทรงมัดกษัตริย์ให้เป็นเชลยh

          19ทรงถอนอภิสิทธิ์ของบรรดาสมณะ

                    ทรงคว่ำบรรดาผู้มีอำนาจ

          20ทรงทำให้ผู้พูดอย่างน่าเชื่อถือต้องเงียบ

                    ทรงทำให้ผู้อาวุโสไร้วิจารณญาณ

          21ทรงทำให้บรรดาเจ้านายต้องอับอาย

                    ทรงถอนอำนาจของผู้แข็งแรง

          22ทรงเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในความมืด

                    และทรงนำเงาของความตายมาสู่แสงสว่าง

          23ทรงทำให้นานาชาติยิ่งใหญ่และทรงปล่อยให้พินาศ

                    ทรงขยายนานาชาติและทรงทอดทิ้งi

          24ทรงถอนวิจารณญาณไปจากผู้นำแผ่นดินj

                    ทรงบันดาลให้เขาต้องเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีหนทาง

          25เขาทั้งหลายต้องคลำหาทางอยู่ในความมืดที่ไม่มีความสว่าง

                    ทรงทำให้เขาเดินโซเซอย่างคนเมาเหล้า”

 

12 a “เสียงของประชาชน” แปลตามตัวอักษรว่า “ประชาชน”

b “บรรดาเพื่อนหัวเราะเยาะข้าพเจ้า” แปลตามตัวอักษรว่า “ข้าพเจ้าเป็นที่เยาะเย้ยของบรรดาเพื่อน”

c “สัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดิน” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “แผ่นดิน”

d “พระยาห์เวห์” บางคนคิดว่าที่นี่น่าจะแปลว่า “พระเจ้า” ตามต้นฉบับคัดลอกภาษาฮีบรู 7 ฉบับ เพราะผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวเช่นโยบคงไม่รู้จักพระนามพระยาห์เวห์ และพระนามนี้พบได้ที่นี่เท่านั้นในหนังสือโยบ แต่ประโยคนี้อาจเป็นคำพังเพยที่รู้จักกันดีและผู้ประพันธ์หนังสือโยบนำมาใส่ในปากของโยบ

e “จิตของมนุษย์ทั้งปวงก็อยู่ในพระหัตถ์ด้วย” ถ้าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างทุกสิ่ง (ข้อ 7-10) พระองค์ก็ต้องทรงรับผิดชอบที่ยังคงมีความอยุติธรรมอยู่ในโลกด้วย (ข้อ 4-6)

f “พระองค์ทรงมีคำแนะนำและความรอบคอบ” ปรีชาญาณของมนุษย์ซึ่งแสดงให้เห็นในคำพังเพยหรือคำแนะนำจะนำมาเปรียบกับพระปรีชาญาณของพระเจ้าไม่ได้ เพราะพระปรีชาญาณของพระเจ้าปรากฏชัดในพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์ (ข้อ 14-16) ซึ่งทำให้มนุษย์แม้ฉลาดที่สุดต้องพิศวง (ข้อ 16-25)

g “ทรงทำให้บรรดาที่ปรึกษาไร้ปัญญา” แปลตามตัวอักษรว่า “ทรงทำให้ที่ปรึกษาเดินเท้าเปล่า”

h “ทรงมัดกษัตริย์ให้เป็นเชลย” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

i “ทรงทอดทิ้ง” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

j “ทรงถอนวิจารณญาณไปจากผู้นำแผ่นดิน” แปลตามตัวอักษรว่า “ ทรงทำให้หัวหน้าของประชากรของแผ่นดินหลงทาง”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก