"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ชะตากรรมของคนชั่วร้าย

18 1บิลดัดชาวชูคาห์จึงพูดว่า

2“ท่านทั้งหลายจะพูดอีกนานเท่าใดa

จงคิดให้ดี แล้วพวกเราจะพูด

3ทำไมท่านจึงคิดว่าเราเป็นเหมือนสัตว์

ทำไมเราจึงเป็นคนโง่bในสายตาของท่าน

4ท่านที่โกรธจนทำร้ายตนเอง

ต้องการให้แผ่นดินร้างไป

และให้ก้อนหินย้ายจากที่ของมัน

เพราะเห็นแก่ท่านหรือ

5ใช่แล้ว แสงสว่างของคนชั่วร้ายจะต้องดับลง

เปลวไฟของเขาจะไม่ส่องแสงอีก

6ความสว่างในกระโจมของเขาจะมืด

ตะเกียงที่ส่องเหนือเขาก็จะดับ

7ก้าวแข็งแรงของเขาจะอ่อนกำลัง

แผนการของเขาจะทำให้เขาล้ม

8เขาจะเดินเข้าไปจนเท้าติดตาข่าย

และเขาเดินเข้าไปในกับดัก

9บ่วงจะจับส้นเท้าของเขา

แร้วจะรัดคอเขาไว้

10มีบ่วงซ่อนอยู่ใต้ดินไว้ดักเขา

มีกับอยู่ในหนทางไว้จับเขา

11ความหวาดกลัวอยู่รอบด้าน

ไล่ติดตามเขาไปทุกฝีก้าว

12เขาจะหมดแรงเพราะความหิวc

ภัยพิบัติยืนคอยอยู่ข้างเขา

13โรคdจะกินผิวหนังของเขาส่วนหนึ่ง

โรคระบาดeจะกินอวัยวะของเขา

14เขาจะถูกฉุดไปจากกระโจมที่เขาวางใจ

จะถูกนำตัวไปเฝ้ากษัตริย์แห่งความหวาดกลัวf

15ใครก็ได้จะไปอาศัยอยู่ในกระโจมที่ไม่เป็นของเขาอีกแล้ว

แต่จะต้องโปรยกำมะถันในที่อยู่ของเขาเสียก่อนg

16เบื้องล่างรากของเขาจะแห้งไป

เบื้องบนกิ่งก้านของเขาจะเหี่ยวไป

17จะไม่มีใครระลึกถึงเขาอีกในแผ่นดิน

จะไม่มีใครได้ยินชื่อของเขาตามถนนอีกเลย

18คนทั้งหลายจะโยนเขาจากความสว่างลงไปในความมืด

จะขับไล่เขาไปจากโลก

19เขาจะไม่มีลูกไม่มีหลานในหมู่ประชากรของเขา

และไม่มีคนรอดตายในสถานที่ที่เขาเคยอาศัยอยู่

20จุดจบของเขาจะทำให้ชาวตะวันตกแปลกใจ

และทำให้ชาวตะวันออกหวาดกลัว

21นี่แหละคือชะตากรรมของคนอธรรม

นี่คือที่อยู่ของผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า”

 

18 a “ท่านทั้งหลาย” ดูเหมือนว่าบิลดัดพูดประโยคนี้กับโศฟาร์และเอลีฟัส

b “เราจึงเป็นคนโง่” บางคนอ่านคำนี้ว่า “เรามีมลทิน”

c “เขาจะหมดแรงเพราะความหิว” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ความหิวเป็นเพื่อนของเขา”

d “โรค” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังอาจแปลได้อีกว่า “เขากินผิวหนังส่วนหนึ่ง”

e “โรคระบาด” แปลตามตัวอักษรว่า “ลูกคนแรกของความตาย” คือโรคร้ายที่สุด อาจหมายถึงกาฬโรค

f “กษัตริย์แห่งความหวาดกลัว” เป็นบุคคลตำนานเทพของชาวตะวันออกกลางและชาวกรีก (เช่น Nergal หรือ Pluto ฯลฯ) ซึ่งที่นี่ดูเหมือนจะมีอำนาจบังคับภูตหรือกิเลสในนรก (เช่น ความโกรธ) ให้มารบกวนผู้ทำผิด แม้ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในโลก

g “ใครก็ได้จะไปอาศัยอยู่ในกระโจมที่ไม่เป็นของเขาอีกแล้ว” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่สมบูรณ์ ผู้รู้บางคนเสนอคำแปลว่า “กระโจมของเขาจะถูกไฟไหม้” เพื่อให้เข้ากับภาพของ “กำมะถัน” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการไม่มีผลผลิต (ดู ฉธบ 29:22; สดด 11:6; อสย 34:9) บางทีการโปรยกำมะถันอาจเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคในกระโจมก่อนจะเข้าไปอาศัยอยู่ก็ได้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก