"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

โยบยกเหตุการณ์มาพิสูจน์ว่าบรรดาเพื่อนพูดเท็จ

            21 1โยบจึงตอบว่า

          2“จงตั้งใจฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าเถิด

ข้าพเจ้าขอสิ่งนี้เพื่อเป็นกำลังใจข้าพเจ้า

3จงอดทนสักเล็กน้อยให้ข้าพเจ้าพูด

และเมื่อข้าพเจ้าพูดแล้ว ท่านจะเยาะเย้ยข้าพเจ้าก็ได้

4ข้าพเจ้าไม่บ่นว่ามนุษย์

แต่มีเหตุผลที่จะหมดความเพียร

5จงตั้งใจฟัง แล้วท่านจะแปลกใจ

จงเอามือปิดปากของท่านเถิดa

6เมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ข้าพเจ้าก็วุ่นวายใจ

ร่างกายของข้าพเจ้าสั่นสะท้าน

7ทำไมคนชั่วจึงมีชีวิตอยู่

ยิ่งแก่ก็ยิ่งมีอำนาจและร่ำรวยมากขึ้น

8มีลูกหลานมากมาย

เห็นเชื้อสายเจริญรุ่งเรืองb

9บ้านของเขาก็ปลอดภัย ไม่มีสิ่งใดต้องกลัว

พระเจ้าก็ไม่ทรงลงโทษเขา

10โคเพศผู้ของเขาเป็นพ่อพันธุ์แข็งแรง

แม่โคของเขาตกลูก ไม่มีแท้ง

11เขาปล่อยให้เด็กๆ เล่นกันเหมือนฝูงแพะแกะ

และลูกหลานของเขาก็กระโดดโลดเต้นc

12เขาร้องเพลงประสานเสียงรำมะนา พิณเขาคู่

และร่าเริงตามเสียงขลุ่ย

13ตลอดชีวิตของเขามีแต่ความสุข

เขาลงไปdในแดนผู้ตายอย่างสงบ

14เขาทูลพระเจ้าeว่า ‘ขอพระองค์เสด็จไปจากข้าพเจ้าทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่อยากรู้วิถีทางของพระองค์’

15‘ทำไมพวกเราจึงต้องรับใช้พระผู้ทรงสรรพานุภาพ

จะมีประโยชน์อะไรที่เราต้องอธิษฐานต่อพระองค์’

16เขาทั้งหลายสะสมทรัพย์สมบัติไว้กับตน

แต่พระเจ้าทรงอยู่ห่างจากแผนการของคนอธรรม

17น้อยครั้งเหลือเกินที่ตะเกียงของคนชั่วดับลง

หรือที่เหตุร้ายเกิดขึ้นแก่เขา

และที่พระเจ้าทรงพระพิโรธลงโทษเขาf

18เขาเป็นเหมือนฟางข้าวที่ถูกลมพัด

และเป็นเหมือนแกลบที่ถูกพายุพัดไปหรือ

19คนพูดกันว่า “พระเจ้าทรงสะสมการลงโทษไว้สำหรับลูกหลานของคนชั่ว”g

แต่พระองค์น่าจะทรงลงโทษคนชั่วเสียเอง เขาจะได้เรียนรู้

20ตาของเขาจะได้เห็นความพินาศของตนh

จะดื่มพระพิโรธของพระผู้ทรงสรรพานุภาพ

21เมื่อจำนวนเดือนของคนชั่วจบสิ้นแล้ว

เขาจะไม่สนใจครอบครัวของตนที่จะมีชีวิตต่อจากเขาเลย

22ไม่มีผู้ใดจะสอนพระเจ้าได้

พระองค์ทรงพิพากษาแม้กระทั่งทูตสวรรค์

23คนหนึ่งตายเมื่อยังแข็งแรงเต็มที่

มีความสงบสุขและสบายดีi

24ร่างกายของเขาอ้วนท้วนj

ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

25อีกคนหนึ่งตายด้วยใจขมขื่น

ไม่เคยมีความสุขใดๆ ในชีวิต

26ทั้งสองคนนอนลงในฝุ่นดินเหมือนกัน

ตัวหนอนคลุมเขาทั้งสองคนไว้

27“ดูซิ ข้าพเจ้ารู้ความคิดของท่าน

รู้แผนร้ายที่ท่านมีต่อข้าพเจ้า

28ท่านพูดว่า ‘บ้านของผู้มีอำนาจอยู่ที่ใด’

‘กระโจมของคนอธรรมอยู่ที่ใด’

29ท่านเคยถามคนเดินทางหรือไม่

และท่านยอมรับการเป็นพยานของเขาหรือ

30ว่าคนชั่วมักรอดชีวิตเมื่อเกิดภัยพิบัติ

และรอดพ้นในวันแห่งพระพิโรธ

31ใครจะตำหนิความประพฤติของคนชั่วต่อหน้าเขา

ผู้ใดจะตอบสนองการกระทำของเขา

32เมื่อคนหามเขาไปยังหลุมศพ

ก็จะมียามเฝ้าหลุมศพของเขา

33แม้ดินเหนือศพของเขาก็ยังเบา

ชาวเมืองทั้งหลายเดินตามศพของเขา

และคนจำนวนมากนำหน้าเขาไปk

34แล้วท่านจะใช้ถ้อยคำไร้สาระมาบรรเทาใจข้าพเจ้าได้อย่างไร

ในเมื่อคำพูดของท่านมีแต่ความหลอกลวง”        

 

21 a “จงเอามือปิดปากของท่านเถิด” เพราะคำพูดจะไร้ประโยชน์ หรือเป็นคำพูดโง่เขลา

b “เห็นเชื้อสายเจริญรุ่งเรือง” แปลโดยคาดคะเนให้สอดคล้องกับประโยคแรก แปลตามตัวอักษรว่า “กับเขา”

c “กระโดดโลดเต้น” บางคนเสริมวลีว่า “อย่างกวาง” ตามสำนวนแปลภาษากรีก ให้คล้ายกับข้อความใน สดด 114:4-6

d “ลงไป” แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขามีความกลัว”

e “พระเจ้า” บางคนคิดว่าคำนี้แปลโดยคาดคะเนว่า “เขา” (= พระองค์)

f “พระเจ้าทรงพระพิโรธลงโทษเขา” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “พระพิโรธทำลายทรัพย์สินของเขา”

g “พระเจ้าทรงสะสมการลงโทษไว้สำหรับลูกหลานของคนชั่ว” เป็นทฤษฎีที่เคยยึดถือกันมาแต่โบราณ (อพย 34:7; ฉธบ 5:9) แต่ต่อมาได้แก้ไขให้กินความแคบลงบ้าง (ฉธบ 24:16; ยรม 31:29; อสค 18 – ดู ยน 9:1-3 ด้วย) โยบพิสูจน์ให้เห็นว่าทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้ คนบาปไม่รู้สึกว่าตนถูกพระเจ้าลงโทษ (ดู 14:21-22)

h “ความพินาศของตน” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์

i ข้อสังเกตน่าตกใจอีกประการหนึ่ง คนเราไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดๆ ก็ต้องตายเหมือนกัน

j “ร่างกายของเขาอ้วนท้วน” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูและสำนวนแปลโบราณไม่ชัดเจน

k “คนจำนวนมากนำหน้าเขาไป” อาจเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเติมเข้ามา

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก