"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ค. การโต้ตอบรอบที่สาม

 

ผู้ยอมรับผิดย่อมคืนดีกับพระเจ้า

22 1เอลีฟัสชาวเทมานจึงพูดว่า

            2“มนุษย์จะมีประโยชน์ใดต่อพระเจ้า

แม้ผู้มีปรีชาก็มีประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้น

3ถ้าท่านเป็นผู้ชอบธรรม พระผู้ทรงสรรพานุภาพจะได้ประโยชน์อะไร

ถ้าท่านประพฤติดีพร้อม พระองค์จะได้อะไร

4ถ้าท่านยำเกรงพระองค์ ท่านคิดว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษท่าน

และเรียกท่านมาสู้ความกับพระองค์หรือ

5มิใช่เลย พระองค์ทรงลงโทษเพราะความอธรรมมากมาย

และเพราะความผิดนับไม่ถ้วนของท่าน

6ท่านยึดของประกันไปจากพี่น้องโดยไม่มีเหตุผล

ริบเสื้อผ้าไปจนเขาไม่มีเสื้อผ้าคลุมกาย

7ท่านไม่ให้น้ำแก่ผู้กระหายดื่ม

ไม่ให้อาหารแก่ผู้หิวโหย

8ประหนึ่งว่าแผ่นดินเป็นของผู้มีอำนาจ

ผู้มีสิทธิพิเศษเท่านั้นเข้าไปอาศัยอยู่ได้

9ท่านขับไล่หญิงม่ายออกไปมือเปล่า

ทำให้แขนของลูกกำพร้าต้องหักa

10ดังนั้น ท่านจึงต้องติดกับดัก

และจะต้องหวาดกลัวขึ้นมาทันที

11ความสว่างของท่านก็มืดลงbจนมองอะไรไม่เห็น

ท่านต้องจมลงในน้ำท่วม

12“พระเจ้าสถิตในสวรรค์สูงสุดมิใช่หรือ

จงดูcดวงดาวสูงที่สุดเถิด ดาวนั้นอยู่สูงจริงๆ

13ท่านจึงคิดว่า ‘พระเจ้าทรงทราบอะไรd

พระองค์ทรงพิพากษาฝ่าความมืดมิดได้หรือ

14เมฆเป็นเหมือนม่านที่พระองค์ทรงมองทะลุไม่ได้

พระองค์ทรงดำเนินอยู่บนแผ่นฟ้า’

15ท่านต้องการเดินตามหนทาง

ที่คนชั่วร้ายเคยเดินนั้นหรือ

16เขาถูกพรากเอาไปก่อนเวลาสมควร

รากฐานของเขาถูกกระแสน้ำพัดพาไป

17เขาทูลพระเจ้าว่า ‘ขอพระองค์เสด็จไปจากข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด’

‘พระผู้ทรงสรรพานุภาพจะทรงทำอะไรแก่พวกเราได้’e

18ถึงกระนั้น พระองค์ก็ยังประทานสิ่งดีๆ ให้เขาเต็มบ้าน

แต่พระเจ้าทรงอยู่ห่างจากแผนการของคนอธรรม

19ผู้ชอบธรรมเห็นเช่นนี้และยินดี

ผู้ไม่มีความผิดหัวเราะเยาะคนอธรรม

20พูดว่า ‘ดูซิ ศัตรูของเราถูกทำลายแล้ว

ไฟเผาผลาญทรัพย์สินของเขาจนไม่มีอะไรเหลือ’

21โยบเอ๋ย จงคืนดีกับพระเจ้าและอยู่อย่างศานติ

แล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งที่ดี

22จงยอมรับคำสั่งสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์

และเก็บพระวาจาของพระองค์ไว้ในใจของท่าน

23ถ้าท่านถ่อมตนfกลับมาหาพระผู้ทรงสรรพานุภาพ

ถ้าท่านทิ้งความอธรรมไปให้ไกลจากกระโจม

24ถ้าท่านโยนทองคำของท่านทิ้งในฝุ่นดิน

และโยนทองคำจากเมืองโอฟีร์ไว้กับก้อนกรวดริมลำธาร

25แล้วพระผู้ทรงสรรพานุภาพจะเป็นทองคำของท่าน

และเป็นเงินกองใหญ่สำหรับท่าน

26ท่านจะมีความยินดีในพระผู้ทรงสรรพานุภาพ

และจะเงยหน้าขึ้นมองพระเจ้าด้วยความไว้ใจ

27ท่านจะอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์ พระองค์จะทรงฟังท่าน

ท่านจะแก้บนเพราะได้รับตามที่ได้บนไว้

28ท่านตัดสินใจทำสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะสำเร็จ

แสงสว่างจะส่องทางให้ท่าน

29พระองค์ทรงกดความจองหองของผู้หยิ่งยโสให้ต่ำลงg

แต่ทรงช่วยผู้ถ่อมตนให้รอดพ้น

30พระองค์ทรงปลดปล่อยผู้ไร้ความผิด

ถ้าท่านมีมือสะอาด พระองค์ก็จะทรงปลดปล่อยท่านด้วย”

 

22 a รายการความผิดต่างๆ ที่เอลีฟัสจาระไนให้โยบฟังล้วนเป็นความผิดยุติธรรมและผิดความรักต่อเพื่อนมนุษย์ หรือเป็นการละเว้นไม่ทำดีต่อเขา ความผิดเหล่านี้ชวนให้คิดถึงคำสอนของบรรดาประกาศก (ดู คำป้องกันตนเองของโยบ ใน 29:11-17, 31)

b “ความสว่างของท่านก็มืดลง” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “หรือความมืด”

c “จงดู” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “พระองค์ไม่ทรงเห็น”

d “พระเจ้าทรงทราบอะไร” โยบไม่ได้พูดเช่นนี้ แต่เอลีฟัสสรุปจากคำพูดของโยบ กล่าวร้ายต่อพระเจ้าว่า ถ้าพระองค์ไม่สนพระทัยก็เป็นเพราะว่าพระองค์ไม่ทรงทราบอะไรนั่นเอง

e “ทำอะไรแก่พวกเราได้” แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทำอะไรแก่พวกเขาได้”

f “ท่านถ่อมตน” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ท่านจะสร้าง”

g “พระองค์ทรงกดความจองหองของผู้หยิ่งยโสให้ต่ำลง” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก