"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

จ. บทสรุปการสนทนาโต้ตอบ

 

โยบยืนยันความบริสุทธิ์a

ก. ความสุขของโยบในอดีต

            29 1โยบพูดต่อไปว่า

2“ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะย้อนกลับไปอยู่อย่างเดิม

อย่างเมื่อพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาข้าพเจ้า

3เมื่อตะเกียงของพระองค์ส่องแสงเหนือศีรษะข้าพเจ้า

และข้าพเจ้าเดินฝ่าความมืดในแสงสว่างของพระองค์

4เหมือนเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยฉกรรจ์

และพระเจ้าทรงปกป้องกระโจมbของข้าพเจ้า

5เมื่อพระผู้ทรงสรรพานุภาพยังสถิตกับข้าพเจ้า

และลูกหลานอยู่ห้อมล้อมข้าพเจ้า

6เมื่อข้าพเจ้าล้างเท้าด้วยน้ำนม

และก้อนหินหลั่งน้ำมันมะกอกเทศออกมาเป็นลำธารให้ข้าพเจ้าc

7เมื่อข้าพเจ้าออกไปที่ประตูเมือง

และนั่งลงในลานสาธารณะ

8เมื่อคนหนุ่มเห็นข้าพเจ้า เขาก็หลีกทางให้

คนสูงอายุก็ลุกขึ้นยืนให้เกียรติข้าพเจ้า

9บรรดาเจ้านายหยุดพูด

เอามือปิดปากของตนไว้

10เสียงของบรรดาผู้นำสงบลง

ลิ้นของเขาเกาะติดเพดานปาก

11ทุกคนที่ได้ยินข้าพเจ้าต่างก็พูดว่าข้าพเจ้าเป็นสุข

ทุกคนที่เห็นข้าพเจ้าก็ยกย่องข้าพเจ้า

12เพราะข้าพเจ้าเคยช่วยเหลือคนยากจนที่ร้องขอ

ช่วยเด็กกำพร้าที่ไม่มีใครอุปการะ

13คนที่กำลังจะตายอวยพรข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าทำให้จิตใจของหญิงม่ายชื่นชมยินดี

14ข้าพเจ้ามีความชอบธรรมเป็นอาภรณ์สวมใส่

ความยุติธรรมของข้าพเจ้าเป็นเหมือนเสื้อคลุมและผ้าโพกศีรษะ

15ข้าพเจ้าเป็นดวงตาให้คนตาบอด

เป็นเท้าให้คนง่อย

16ข้าพเจ้าเป็นบิดาให้คนขัดสน

และเป็นทนายแก้ต่างให้ผู้ที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จัก

17ข้าพเจ้าหักเขี้ยวของคนอธรรม

แย่งเหยื่อออกมาจากฟันของเขา

18ข้าพเจ้าคิดว่า “ฉันจะตายในรังของฉัน

จะทวีจำนวนวันเวลาให้มากเหมือนนกฟีนิกซ์d

19รากของฉันจะแผ่ไปจนถึงน้ำ

น้ำค้างจะจับอยู่บนกิ่งของฉันตลอดคืน

20ความรุ่งเรืองจะสดชื่นอยู่กับฉันเสมอ

          คันธนูeจะมีกำลังมากขึ้นในมือของฉัน”

21fคนทั้งหลายฟังข้าพเจ้าอย่างตั้งใจ

เงียบอยู่เพื่อฟังคำแนะนำของข้าพเจ้า

22เมื่อข้าพเจ้าพูดแล้ว เขาก็ไม่พูดอีก

เขาค่อยๆ ซึมซับถ้อยคำของข้าพเจ้าเหมือนหยดน้ำ

23เขารอคอยข้าพเจ้าเหมือนคอยฝน

เขาอ้าปากเหมือนจะรอรับฝนชุกปลายฤดู

24ถ้าข้าพเจ้ายิ้มให้เขา เขาก็แทบจะไม่เชื่อ

ไม่เลิกจ้องดูใบหน้าที่แจ่มใสของข้าพเจ้า

25ข้าพเจ้านั่งเป็นหัวหน้าคอยชี้ทางให้เขา

อยู่กับเขาเหมือนกษัตริย์ในหมู่ทหาร

หรือเหมือนผู้ปลอบโยนคนที่มีความทุกข์”g

 

29 a เป็นไปได้ที่คำปราศรัยนี้ส่วนหนึ่ง (บทที่ 30-31) แต่เดิมอาจเป็นคำตอบของบิลดัดในบทสนทนาโต้ตอบรอบที่สาม ข้อความนำหน้า “แล้วโยบก็พูดต่อไปอีกว่า” อาจแสดงว่าแต่เดิมคำปราศรัยนี้อยู่ในบริบทอื่น กระนั้นก็ดี ความพยายามที่จะแบ่งคำปราศรัยนี้ออกเป็นส่วนย่อยก็ไม่มีผลน่าพอใจ และดูเหมือนว่าคำปราศรัยนี้มีความต่อเนื่องกันตลอด ซึ่งไม่ควรจะไปรบกวน คำปราศรัยเริ่มต้นกล่าวถึงภาพของชีวิตที่มีความสุข ซึ่งชาวยิวเคยคิดเสมอมาว่าเป็นอุดมการณ์ของชาวอิสราเอล

b “ปกป้องกระโจม” แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อยู่ใกล้ชิด”

c “ให้ข้าพเจ้า” บางคนแปลโดยละคำนี้

d “นกฟีนิกซ์” เป็นนกในนิยายโบราณที่มีอายุยืนนานเพราะเมื่อชราจะบินลงไปในกองไฟ แล้วจะกลับมีชีวิตใหม่จากขี้เถ้า

e “คันธนู” เป็นสัญลักษณ์ของพลังความแข็งแรง (ดู ปฐก 49:24)

f บางคนคิดว่าข้อ 21-25 น่าจะอยู่ระหว่างข้อ 10 กับข้อ 11 เพราะผู้คัดลอกเรียงไว้ผิดที่

g “เหมือนผู้ปลอบโยนคนที่มีความทุกข์” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ข้าพเจ้านำเขาไปในที่ใดๆ ที่ข้าพเจ้าเลือก”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก