"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 120

ประณามผู้ทำลายสันติ

ข้อความของ สดด บทนี้ชวนให้คิดว่าชาวยิวใจศรัทธาคนหนึ่งกำลังหวนคิดถึงช่วงเวลายากลำบากที่เขาพำนักอยู่ท่ามกลางชนต่างด้าวที่ไม่เป็นมิตรนอกแผ่นดินปาเลสไตน์ เขารู้สึกขมขื่นเมื่อระลึกว่าพวกเหล่านั้นมีแต่กล่าวมุสาใส่ร้ายเขา พยายามหาเรื่องทะเลาะกับเขาทั้งๆที่เขารักสันติ บัดนี้เขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทรงฟังคำอธิษฐานของเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นภัยกลับมาอยู่ในบ้านเมืองอีก เขาอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงปกป้องเขาต่อไป ในบทเทศน์บนภูเขาพระเยซูเจ้าทรงสอนว่า “ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” (มธ 5:9) นักบุญเปาโลก็สอนคริสตชนชาวโรม และสอนเราทุกคนด้วย ให้ดำเนินชีวิตในสันติกับทุกคน (รม 12:18)

บทเพลงของผู้แสวงบุญa

1       ในยามทุกข์ยาก ข้าพเจ้าร้องหาพระยาห์เวห์

              พระองค์ก็ทรงตอบข้าพเจ้า

2       ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากปากที่พูดเท็จ

              และจากลิ้นหลอกลวง

3       เจ้าลิ้นหลอกลวงเอ๋ย พระองค์จะทรงตอบแทนเจ้าอย่างไร

              และจะทรงตอบแทนมากกว่านี้อีกอย่างไรb?

4       พระองค์จะทรงยิงเจ้าด้วยลูกธนูศึกสุดคม

              พร้อมกับถ่านไม้ซากที่ลุกโชน

5       ข้าพเจ้าโชคร้ายที่ต้องอาศัยอย่างคนต่างถิ่นในแดนเมเชคc

              ต้องอาศัยอยู่ในกระโจมของชนเคดาร์

6       ข้าพเจ้าพำนักอยู่นานเกินไป

              กับผู้คนที่เกลียดชังสันติ

7       ข้าพเจ้ารักสันติ

              แต่เมื่อพูดถึงสันติ เขาทั้งหลายก็มุ่งจะทำสงคราม

120 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทแรกในชุด "บทเพลงของผู้แสวงบุญ" (สดด 120-134) ซึ่งผู้แสงบุญชาวอิสราเอลขับร้องเมื่อเดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (ดู สดด 84:6 เชิงอรรถ c; อสย 30:29)

b คำถาม "จะตอบแทนอย่างไร...ตอบแทนมากกว่านี้อย่างไร" เลียนแบบสูตรที่ใช้ในการสาบานและขอให้พระเจ้าทรงสาปแช่ง "ขอให้พระเจ้าทรงตอบแทนเช่นนี้ และมากยิ่งกว่านี้อีก..." ดู นรธ 1:17 เชิงอรรถ f; 1 ซมอ 3:17; 14:44; 20:13; 25:22.

c “เมเชค” เป็นดินแดนแถบเทือกเขาคอเคซัส ถิ่นอาศัยของชนผิวขาว (ปฐก 10:2; อสค 27:13) ในภายหลัง “โกก” จะเป็นกษัตริย์ของดินแดนนี้ (อสค 38:2) * “ชนเคดาร์” คือชาวอาหรับซึ่งอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารซีเรีย ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีบทนี้ใช้ชนสองเผ่านี้ในความหมายคล้ายกับว่าเป็นคนป่าเถื่อน ไร้อารยธรรม

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก