"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่  148

จักรวาลสรรเสริญพระเจ้าa

            ใน สดด บทนี้ ผู้ประพันธ์เชิญชวนสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งบนท้องฟ้าและบนแผ่นดิน ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้สรรเสริญพระเจ้า อิสราเอลซึ่งเป็นประชากรที่ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดจะต้องเป็นผู้นำในการสรรเสริญนี้ บัดนี้ คริสตชนได้รับเกียรติให้เป็นประชากรอิสราเอลใหม่ จึงต้องรับหน้าที่นี้เป็นของตนด้วย

1       อัลเลลูยา

         ทุกสิ่งในสวรรค์ จงสรรเสริญพระยาห์เวห์

              สรรพสิ่งในที่สูงสุด จงสรรเสริญพระองค์เถิด

2       ทูตสวรรค์ทั้งหลาย จงสรรเสริญพระองค์

              พลโยธาทั้งหลายแห่งสวรรค์ จงสรรเสริญพระองค์เถิด

3       สุริยันและจันทรา จงสรรเสริญพระองค์

              ดวงดาวพราวแสงทั้งหลาย จงสรรเสริญพระองค์เถิด

4       ท้องฟ้าชั้นสูงสุด จงสรรเสริญพระองค์

              น่านน้ำเหนือท้องฟ้า จงสรรเสริญพระองค์เถิด

5       ทุกสิ่งเหล่านี้ จงสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์b

              เพราะว่าทรงบัญชาสิ่งใด สิ่งนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมา

6       พระองค์ทรงตั้งทุกสิ่งไว้ให้มั่นคงอยู่เป็นนิตย์

              ทรงกำหนดกฎไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

7       จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด ทุกสิ่งในแผ่นดิน

              คือสัตว์ประหลาดและห้วงน้ำลึกในท้องทะเล

8       ทั้งไฟและลูกเห็บ หิมะและหมอก

              ลมพายุซึ่งปฏิบัติตามพระวาจา

9       ภูเขาและเนินทั้งหลาย

              ต้นไม้ผลและสนสีดาร์ทุกต้น

10      สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง

              รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานและนกมีปีกทั้งหลาย

11      บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินและชนชาติทั้งหลาย

              บรรดาเจ้านายและผู้ปกครองแผ่นดิน

12      บรรดาคนหนุ่มและหญิงสาว

              คนชรา รวมทั้งเด็ก

13      จงสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์

              เพราะพระนามของพระองค์สูงส่ง

         ความรุ่งเรืองของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดินและท้องฟ้า

14          พระองค์ทรงยกประชากรของพระองค์ให้ทรงอำนาจ

         เป็นที่สรรเสริญของบรรดาผู้จงรักภักดีต่อพระองค์

           คือลูกหลานแห่งอิสราเอลcประชากรที่ใกล้ชิดกับพระองค์

         อัลเลลูยา

148 a ในเพลงสดุดีบทนี้ สวรรค์ แผ่นดินและสิ่งสร้างทั้งมวลได้รับเชิญมาร่วมเสียงสรรเสริญพระยาห์เวห์ผู้ทรงกอบกู้ประชากรที่ทรงเลือกสรร  ชาวอิสราเอลขับร้องเพลงสดุดีบทนี้ทุกเช้า

b ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า "เพราะว่าพระองค์ตรัสสิ่งใด ก็เป็นไปตามนั้น" จาก สดด 33:9ก

c ตรงนี้และ สดด 103:7 เป็นเพียง 2 กรณีที่ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีใช้สำนวน "ลูกหลานแห่งอิสราเอล" ซึ่งในสมัยหลังเนรเทศจะเป็นสำนวนที่ใช้บ่อยๆ โดยเฉพาะในหนังสือ "สารบบที่สอง" และข้อเขียนของตำนานสงฆ์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก