"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

เพลงสดุดีที่ 149

เพลงฉลองชัยa

สดด บทนี้เชิญชวนประชาชนให้ขับร้องและเต้นรำสรรเสริญพระเจ้า แต่ประชาชนยังถือดาบพร้อมที่จะปกป้องนครศิโยนอีกด้วย สดด บทนี้น่าจะมีกำเนิดขึ้นในพิธีกรรมเฉลิมฉลองชัยชนะที่อิสราเอลเคยพิชิตศัตรูในอดีต เป็นการแสดงการต่อสู้ให้อนุชนในปัจจุบันได้แลเห็น และเป็นประกันว่าเขาจะได้รับชัยชนะด้วยเมื่อจะต้องต่อสู้ในอนาคต คริสตชนไม่ควรจะใช้ดาบเพื่อต่อสู้กับศัตรูของพระศาสนจักร (เทียบ มธ 26:52) แต่เขาอาจใช้ “อาวุธยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า” (อฟ 6:11) “เกราะศีรษะแห่งความรอดพ้น ดาบของพระจิตเจ้า ซึ่งได้แก่พระวาจาของพระเจ้า” (เทียบ อฟ 6:17) เพื่อต่อสู้กับศัตรูฝ่ายจิตที่มีกำลังเหนือกว่าได้ (เทียบ อฟ 6:12)

1      อัลเลลูยา

        จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาห์เวห์

            จงสรรเสริญพระองค์ในที่ชุมนุมของผู้จงรักภักดีต่อพระองค์

2      อิสราเอลจงชื่นชมในพระผู้สร้างของตน

            ลูกหลานแห่งศิโยนจงยินดีในกษัตริย์ของตน

3      เขาทั้งหลายจงร่ายรำสรรเสริญพระนามของพระองค์

            จงเล่นรำมะนาและพิณใหญ่ถวายสดุดีแด่พระองค์

4      เพราะพระยาห์เวห์ทรงรักประชากรของพระองค์

            ประทานชัยชนะแก่ผู้ต่ำต้อยให้เป็นดังมงกุฎประดับศีรษะ

5      ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จงร่าเริงในความรุ่งเรือง

            จงโห่ร้องยินดี แม้ในยามค่ำคืนb

6      ปากของเขายกย่องสรรเสริญพระเจ้า

            มือของเขาถือดาบสองคม

7      เพื่อตอบสนองนานาชาติให้สมแค้น

            และลงโทษชนชาติทั้งหลาย

8      เพื่อล่ามกษัตริย์ทั้งหลายด้วยสายโซ่

            และจองจำบรรดาเจ้านายด้วยตรวนเหล็ก

9      เพื่อปฏิบัติตามพระวินิจฉัยที่เขียนไว้ปรักปรำเขาc

            นี่เป็นเกียรติแก่ผู้จงรักภักดีทุกคนของพระองค์

        อัลเลลูยา

149 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงประจำชาติ สรรเสริญพระเจ้าในสมัยที่ชาวกรีกปกครองอิสราเอล (เทียบ 1 มคบ 4:24 และ 2 มคบ 15:25-27)  กล่าวถึงชัยชนะในอนาคตของอิสราเอลในยุคสุดท้าย ดู อสย 61:2ฯ เมื่อพระเจ้าจะทรงใช้อิสราเอลเป็นเครื่องมือแสดงพระยุติธรรมของพระองค์ ดู ศคย 9:13-16

b "แม้ในยามค่ำคืน" แปลตามตัวอักษรว่า "บนที่นอนของเขา"  "ที่นอน" นี้อาจหมายถึงเวลาป่วยหรือเวลากลางคืน เพื่อจะไม่หยุดสรรเสริญพระเจ้า (เทียบ สดด 4:4; 63:6; ฮชย 7:14) บางคนคิดว่า "ที่นอน" นี้หมายถึงเสื่อที่ใช้ปูพื้นในพระวิหารเมื่อชาวอิสราเอลนมัสการพระเจ้า (เทียบ สดด95:6; ยดธ 6:18)

c "พระวินิจฉัยที่เขียนไว้ปรักปรำเขา" อาจหมายถึงคำประกาศของบรรดาประกาศกที่ปรักปรำนานาชาติ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก