"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่

            20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี 2023 -2029 "ผู้รับผิดชอบ ประสานงานด้านพระคัมภีร์ระดับชาติ นอกจากมีความรู้ด้านพระคัมภีร์ มีประสบการณ์สอน อบรมสัตบุรุษด้านพระคัมภีร์ แล้วยังควรพูดได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษ อิตาเลี่ยน เสปญ ฝรั่งเศส เยอรมัน "
จากสมาชิกภายใต้สภาพระสังฆราช 7 โซน
1. ละตินอเมริกา ประเทศอาร์เจนตินา 128 (23+105)
2. อเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกา 12 (2+10)
3. ยุโรป โรมาเนีย 54 (19+35)
4. เอเชีย ปากีสถาน 67 (17+50)
5. โอเชียเนีย ออสเตรเลีย 12 (3+9)
6. แอฟริกา กานา 57 (29+28)
7. ตะวันออกกลาง เลบานอน 12 (6+6)
จากสมาชิกสมทบ 3 สถาบัน
1. คณะเปาลีเน่
2. คณะ SVD
3. คณะคลาเรเซี่ยน
ยังมีตำแหน่งเลขาธิการ กรรมการจากสมณสภาเพื่อเอกภาพของชาวคริสต์ และประธาน คือ
พระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล
ตัวเลขหน้าวงเล็บ หมายถึง สมาชิกทั้งหมดของทวีป ในวงเล็บ ตัวเลขแรก หมายถึง สมาชิกที่มาจากสภาพระสังฆราช รวม 99 ประเทศ ตัวเลขหลัง เป็นสมาชิกสมทบ รวม 243 สถาบัน
เรากำลังสนใจสมาชิก Friends of CBF. ครับ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
รายงานจากมาร์เดลปลาต้า
21 เมษายน 2023

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก