"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้พระคัมภีร์เป็นความจริง”  
77. พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (2)
b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
          1. เมื่อคริสตชนพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงใช้อำนาจเพื่อช่วยพระบุตรให้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต เขาสอนผิด เพราะพระเจ้าทรงมีอำนาจหนึ่งเดียวคือ การแสดงความเมตตากรุณา ถ้าพระองค์ทรงใช้อำนาจเพื่อทำลายศัตรูของพระเยซูเจ้า พระองค์คงจะทรงเป็นฆาตกรไม่ใช่พระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงเป็นมนุษย์ผู้ใช้อำนาจทำลายผู้อื่น ตรงกันข้าม อำนาจของพระองค์คือการแสดงความเมตตากรุณา พระองค์ทรงยอมทนต่อความทุกข์ยากทั้งหมดของบุคคลที่ทรงรัก พลังแห่งความเมตตากรุณาสามารถชนะความชั่วร้าย เพราะถ้าคนใดคนหนึ่งทำร้ายข้าพเจ้า และข้าพเจ้าทำร้ายเขาถึงสองเท่า ความชั่วร้ายก็จะทวีเป็นสามเท่า แต่ถ้าข้าพเจ้าทำร้ายผู้อื่น และเขาให้อภัยข้าพเจ้า ความชั่วร้ายก็หยุด และเขาทำความดีเพื่อตอบแทนข้าพเจ้า เขาจึงประพฤติตนดีเหมือนพระเจ้าผู้ทรงให้อภัยอยู่เสมอ

          2. พระเยซูเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นไม่ใช่ด้วยการกระทำของพระองค์ แต่ด้วยการรับทรมาน พระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยบางคนก็จริง แต่คนเหล่านั้นก็ล้มป่วยอีก พระองค์ทรงบันดาลให้ผู้ตายบางคนกลับคืนชีพก็จริง แต่เขาเหล่านั้นก็ยังตาย อัศจรรย์ทั้งหลายของพระองค์เป็นพียงเครื่องหมายของพระเมตตาที่พระองค์ทรงยอมรับความชั่วร้ายของมนุษย์ให้อยู่ในพระองค์เอง และทรงรักษามนุษย์ให้หายจากความชั่วร้ายด้วยรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงรับทรมาน พระองค์ไม่ทรงกระทำสิ่งใดอีกต่อไป เพียงทรงมอบพระองค์ไว้ในเงื้อมมือของมนุษย์ และมนุษย์ทำกับพระองค์ตามอำเภอใจของตน ดังนั้น ความรอดพ้นจึงอยู่ที่ว่า มนุษย์ค้นพบพระเจ้าผู้ทรงมอบชีวิตเพื่อคนบาป และเข้าใจว่าพระองค์ทรงรักทุกคน

           3. ยูดาสนำฝูงชนที่มีอาวุธ เพราะนี่เป็นวิธีการของสังคมมนุษย์ที่ใช้อำนาจเพื่อปราบปรามผู้ที่สร้างความรำคาญ ผู้ที่ส่งฝูงชนนี้คือผู้มีอำนาจในสามรูปแบบคือ อำนาจทางศาสนา อำนาจทางการเมือง และอำนาจทางผู้ที่มีสติปัญญาคือหัวหน้าสมณะ ซึ่งยูดาสได้มอบพระเยซูเจ้าแก่เขาเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ผู้อาวุโสซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและมีอำนาจทางเศรษฐกิจ และบรรดาธรรมาจารย์ผู้สรรหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนการกระทำผิดต่อความยุติธรรมของตน นี่เป็นแหล่งที่มาของความชั่วร้ายในมนุษย์ทุกคน นักบุญยอห์นอธิบายในจดหมายฉบับที่หนึ่ง ว่า “ทุกสิ่งที่อยู่ในโลกได้แก่ ความมัวเมาในโลกีย์ ความโลภอยากได้ทุกสิ่ง และความหยิ่งทะนงโอ้อวดในทรัพย์สมบัติ” (1 ยน 2:16) นี่เป็นสิ่งที่แม้ผู้มีความเชื่อก็ยังต้องการ มนุษย์คิดว่าถ้าร่ำรวยมีอำนาจและมีชื่อเสียง จะสามารถทำความดีมากมาย นี่ก็เป็นการประจญสามประการ ซึ่งแม้พระเยซูเจ้าเองก็ทรงถูกทดลอง

          4. น่าสังเกตว่า วิธีที่ใช้เพื่อครอบครองพระเยซูเจ้าอันดับแรกคือเงินทอง ดังที่ยูดาสได้รับเงินจากหัวหน้าชาวยิว ดูเหมือนว่า มนุษย์สามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็เพราะเงิน วิธีที่สองคือการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือไม้ตะบอง วิธีที่สามคือการจูบเพื่อแสดงความรัก แต่ถ้ามนุษย์ใช้ความรักหรือสิ่งใดเพื่อครอบครองผู้อื่น ผลตามมาคือสิ่งที่มนุษย์ยึดมั่นนั้นทำให้แตกแยกกัน และทะเลาะวิวาทเพื่อแก่งแย่งชิงดี สงครามและความอยุติธรรมทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากสิ่งนี้เอง

          5. คำที่ว่า “มอบหรือถ่ายทอด” เป็นคำสำคัญในพระวรสาร และเป็นคำที่ใช้เพื่อสอนว่าพระเจ้า พระบิดาทรงมอบพระบุตรแก่มนุษย์ และการที่พระเยซูเจ้าทรงมอบพระองค์เองแก่มนุษย์เช่นกัน นักบุญมาระโกยังใช้คำเดียวกันนี้เพื่อบอกว่า ยูดาสมอบพระเยซูเจ้าแก่หัวหน้าสมณะ ดังนั้น คำเดียวกันนี้จึงมีความหมายว่าพระเยซูเจ้าทรงมอบพระองค์เองไว้ในเงื้อมมือของมนุษย์ และยูดาสทรยศต่อพระองค์เหมือนกับว่า พระเยซูเจ้าทรงใช้การกระทำผิดของมนุษย์ เพื่อทรงกระทำความดี มนุษย์ต้องการยึดพระองค์ในไว้ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงมอบพระองค์เป็นของประทานแก่มนุษยชาติ

          6. ยูดาสกำชับคนถือดาบและไม้ตะบองเป็นอาวุธว่า “จงจับกุมเขาไว้แล้วคุมตัวเขาไปอย่างแน่นหนาเถิด” ประโยคนี้ไม่ได้แสดงเพียงความกลัวว่าพระองค์อาจวิ่งหนีไป เพราะพระองค์ทรงเคยหลบหนีการจับกุมและการขู่ฆ่ามาแล้วหลายครั้ง แต่เพราะเป็นลักษณะเฉพาะของอำนาจที่จะครอบครองผู้อื่นอย่างเด็ดขาด

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก