"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2022
ระลึกถึง นักบุญอัมโบรส พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 40:25-31)         

         พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ตรัสว่า

“ท่านจะเปรียบเรากับผู้ใด ใครเล่าเท่าเทียมเรา”
จงแหงนหน้าขึ้นดูว่าผู้ใดเนรมิตสร้างดวงดาวเหล่านี้

พระองค์ผู้ทรงอานุภาพและทรงพลังเข้มแข็ง
ทรงนำดวงดาวทั้งหมดออกมาตามจำนวน

ทรงเรียกชื่อดาวทุกดวง ซึ่งไม่ขาดไปแม้แต่ดวงเดียว
ยาโคบเอ๋ย ทำไมท่านจึงพูดว่า

อิสราเอลเอ๋ย ทำไมท่านจึงย้ำว่า
“ทางเดินของข้าพเจ้าถูกซ่อนไว้จากองค์พระผู้เป็นเจ้า

สิทธิของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าของข้าพเจ้ามองข้ามไป”
ท่านไม่รู้หรือ ท่านไม่เคยได้ยินหรือ

องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้านิรันดร
เป็นพระผู้เนรมิตสร้างแผ่นดินจนถึงปลายสุด

พระองค์มิได้ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อย
พระดำริของพระองค์เหลือที่จะหยั่งรู้ได้

พระองค์ประทานกำลังแก่ผู้อ่อนเปลี้ย
ทรงเพิ่มเรี่ยวแรงแก่ผู้ไม่มีกำลัง

แม้คนหนุ่มจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย
แม้ชายฉกรรจ์จะสะดุดและล้มลง

แต่ผู้มีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับพลังใหม่
เขาจะกางปีกบินขึ้นเหมือนนกอินทรี

เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย
เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 11:28-30)

         เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า

        “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา”

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก