"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

แผนกพระคัมภีร์ ชวนทุกคน ทุกครอบครัว อ่านพระคัมภีร์ หนังสือกิจการอัครสาวก

แผนกพระคัมภีร์ ชวนทุกคน ทุกครอบครัว อ่านพระคัมภีร์
"หนังสือกิจการอัครสาวก"
และเชิญร่วมศึกษาและทำแบบทดสอบพระคัมภีร์ออนไลน์

ทำแบบทดสอบพระคัมภีร์ออนไลน์ชุดแรกได้ที่ https://bit.ly/3aquOlV
มีแบบทดสอบทั้งหมด 10 ชุด ศึกษาและทำแบบทดสอบจบแต่ละชุด หากผ่านเกณฑ์การประเมินจะมีเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมล พร้อมลิงก์แบบทดสอบชุดต่อไป

เชิญอ่านพระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครสาวกก่อนทำแบบทดสอบได้ที่ https://bit.ly/2UHJ2Jl
และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf พระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครสาวกฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/2JaCJZ8
หรือฟังเสียงอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3b0bPzH

จัดโดย แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
www.bangkokbible.net

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก