"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2023วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2023 
ศุกร์หลังรับเถ้า

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 58:1-9ก)         

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“จงร้องตะโกนให้เต็มกำลัง อย่าออมเสียงไว้
จงเปล่งเสียงเหมือนเป่าเขาสัตว์

จงประกาศให้ประชากรของเรารู้ว่าเขาได้ล่วงละเมิด
จงประกาศแก่เชื้อสายของยาโคบให้เขารู้บาปที่เขาได้ทำ

เขาทั้งหลายแสวงหาเราทุกวัน
ปรารถนาจะรู้จักทางของเรา

ประหนึ่งว่าเขาเป็นประชากรที่ปฏิบัติความชอบธรรม
และมิได้ละทิ้งพระวินิจฉัยของพระเจ้าของตน

เขาขอให้เราให้การวินิจฉัยที่ชอบธรรม
และปรารถนาที่จะเข้ามาใกล้พระเจ้า

เขาพูดว่า “ทำไมข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องจำศีลอดอาหาร
ถ้าพระองค์ไม่ทอดพระเนตร

ทำไมข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องละเว้นความสุขสบาย
ถ้าพระองค์ไม่ทรงทราบ”

ดูซิ ในวันที่ท่านทั้งหลายจำศีลอดอาหาร
ท่านยังแสวงหาผลประโยชน์ของตน

และข่มเหงคนงานทุกคนของท่าน
ดูซิ ท่านจำศีลอดอาหาร แต่ยังทะเลาะวิวาทและโต้เถียงกัน

ชกต่อยตีกันอย่างอยุติธรรม
การจำศีลอดอาหารดังที่ท่านปฏิบัติในวันนี้

จะไม่ทำให้เสียงของท่านได้ยินไปถึงเบื้องบนเลย

นี่หรือเป็นการจำศีลอดอาหารที่เราพอใจ
คือวันที่มนุษย์ละเว้นความสุขสบาย

ก้มศีรษะลงเหมือนต้นอ้อ
ใช้ผ้ากระสอบและขี้เถ้าปูนอน

ท่านจะเรียกการทำเช่นนี้ว่าเป็นการจำศีลอดอาหาร
และวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยกระนั้นหรือ

แต่การจำศีลอดอาหารที่เราต้องการ
คือการแก้โซ่ตรวนที่อธรรม แก้สายรัดแอก

ปล่อยผู้ถูกข่มเหงให้เป็นอิสระ และหักแอกทุกอัน
แบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหย

นำคนยากจนไร้ที่อยู่อาศัยเข้ามาในบ้าน
ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ท่านเห็นว่าไม่มีเสื้อผ้าสวม

และไม่หันหน้าหนีจากญาติพี่น้อง
แล้วความสว่างของท่านจะขึ้นมาเหมือนรุ่งอรุณ

แผลของท่านจะหายอย่างรวดเร็ว
ความชอบธรรมจะเดินนำหน้าท่าน

และพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเดินตามท่าน
ท่านจะทูลขอ และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบ

ท่านจะร้องขอความช่วยเหลือ
และพระองค์จะตรัสว่า “เราอยู่ที่นี่”

 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 9:14-15)

วันหนึ่ง บรรดาศิษย์ของยอห์นเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมพวกเรา และพวกฟาริสีจำศีลอดอาหาร แต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลย” พระองค์ทรงตอบว่า “ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือ ขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขา แต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไป วันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหาร”

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก