"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2023วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์  2023 
เสาร์หลังรับเถ้า

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 58:9ข-14)         

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า

“ถ้าท่านจะเลิกข่มเหงผู้อื่น
เลิกชี้หน้ากล่าวหาและพูดร้ายต่อเขา

ถ้าท่านแบ่งอาหารให้แก่คนหิว
และตอบสนองความต้องการของผู้มีทุกข์

ความสว่างของท่านจะปรากฏขึ้นในความมืด
และความมืดของท่านจะเป็นเหมือนเวลาเที่ยงวัน

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำท่านตลอดไป
จะตอบสนองความต้องการของท่านในแผ่นดินแห้งแล้ง

จะทรงทำให้กระดูกของท่านแข็งแรง
ท่านจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำรด เป็นเหมือนพุน้ำที่มีน้ำไหลไม่หยุด

ประชากรของท่านจะบูรณะซากปรักหักพังโบราณขึ้นใหม่
ท่านจะวางรากฐานที่เคยวางไว้แต่โบราณขึ้นมาอีก

ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ซ่อมกำแพงที่พังแล้ว
เป็นผู้บูรณะถนนให้มีบ้านเรือนเป็นที่อาศัย

ถ้าท่านหยุดละเมิดวันสะบาโต
คือไม่ทำตามใจชอบในวันศักดิ์สิทธิ์ของเรา

เรียกวันสะบาโตว่า ‘วันปีติยินดี’
และเรียกวันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ‘วันน่าเคารพ’

ถ้าท่านให้เกียรติวันนั้นโดยไม่เดินทาง
เลิกแสวงหาสิ่งที่ท่านพอใจ และเลิกพูดเรื่องไร้สาระ

ท่านจะได้ความปีติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า
และเราจะให้ท่านขี่ม้าฉลองชัยอยู่บนที่สูงของแผ่นดิน

เราจะเลี้ยงท่านด้วยมรดกของยาโคบบิดาของท่าน
เพราะพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแล้ว”

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 5:27-32)

           เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกไป ทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวี นั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เลวีก็ลุกขึ้น ละทิ้งทุกสิ่ง แล้วตามพระองค์ไป

           เลวีจัดเลี้ยงใหญ่ในบ้านของตนเป็นเกียรติแด่พระองค์ คนเก็บภาษีและคนอื่นๆ จำนวนมากมาร่วมโต๊ะด้วย บรรดาชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ของเขา เหล่านั้นกล่าวด้วยความไม่พอใจกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่า “ทำไมท่านทั้งหลาย จึงกินอาหารและดื่มกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนป่วยต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ”

 

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก