"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

สายสืบของโยชูวา : ที่เมืองเยรีโคa

2 1โยชูวาบุตรของนูนส่งชายสองคนอย่างลับๆ เข้าไปสอดแนมจากชิทธิมb เขากล่าวว่า “จงไปสำรวจแผ่นดินและเมืองเยรีโค” เขาทั้งสองคนจึงออกเดินทางเข้าไปค้างคืนในบ้านของโสเภณีคนหนึ่งชื่อนางราหับ 2มีผู้รายงานกษัตริย์เมืองเยรีโคว่า “มีชายชาวอิสราเอลบางคนเข้ามาที่นี่เพื่อสอดแนมแผ่นดินของเรา” 3กษัตริย์เมืองเยรีโคจึงมีหนังสือถึงนางราหับว่า “จงส่งคนที่มาค้างคืนที่บ้านของท่านออกมา เพราะเขามาสอดแนมแผ่นดินของเรา” 4แต่นางพาชายทั้งสองคนไปซ่อนไว้กล่าวว่า “เป็นความจริงที่มีพวกผู้ชายมาหาดิฉัน แต่ดิฉันไม่รู้ว่าเขามาจากไหน 5เมื่อประตูเมืองกำลังจะปิดตอนใกล้เที่ยงคืน เขาได้ออกไปและดิฉันไม่รู้ว่าเขาไปไหน จงออกติดตามไปโดยเร็วเถิด ท่านอาจตามเขาทัน”

6นางพาชายสองคนขึ้นไปบนหลังคาบ้านและซ่อนไว้ใต้กองป่านที่นางเก็บมา 7พวกที่ค้นหารีบออกตามพวกเขาไปทางแม่น้ำจอร์แดนจนถึงท่าข้ามน้ำ ประตูเมืองปิดลงเมื่อพวกที่ออกติดตามเดินทางผ่านไป

ข้อตกลงระหว่างนางราหับและสายสืบ

8ยังไม่ทันที่ชายทั้งสองคนจะเข้านอน นางราหับขึ้นมาหาเขาบนหลังคา 9นางกล่าวกับเขาว่า “ดิฉันรู้ว่าพระยาห์เวห์ทรงมอบแผ่นดินนี้แก่ท่าน พวกเรากลัวท่าน และทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ต่างหวาดกลัวเมื่อท่านกำลังเข้ามาใกล้ 10เพราะเราได้ยินมาว่า พระยาห์เวห์ทรงทำให้ทะเลต้นกกแห้งต่อหน้าท่านเมื่อเดินทางออกจากแผ่นดินอียิปต์ และรู้ว่าท่านได้ทำอะไรกับกษัตริย์ชาวอาโมไรต์สององค์ คือสิโหนและโอกที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ผู้ถูกสาปแช่งให้ถูกทำลายล้าง 11เมื่อพวกเราได้ยินเรื่องนี้ หัวใจแทบหยุดเต้น เวลานี้ ไม่มีใครกล้าต่อต้านท่านทั้งหลาย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าทั้งในสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้องล่างc 12บัดนี้ โปรดสาบานกับดิฉันต่อพระยาห์เวห์ว่า ดิฉันได้มีความกรุณาต่อท่านฉันใด ท่านจะให้ความกรุณาต่อครอบครัวบิดาของดิฉันฉันนั้น และให้เครื่องหมายแน่นอนแก่ดิฉันว่า 13ท่านจะไว้ชีวิตบิดามารดา พี่น้องชายหญิงของดิฉัน รวมทั้งทรัพย์สินทุกอย่างของพวกเขา และช่วยเราให้พ้นจากความตาย”

14ชายทั้งสองคนตอบนางว่า “เราขอเอาชีวิตเป็นประกัน แต่ท่านต้องไม่แพร่งพรายข้อตกลงของเรา เมื่อพระยาห์เวห์ทรงมอบเมืองนี้ให้แก่เราแล้ว เราจะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์” 15แล้วนางได้หย่อนเขาลงมาทางหน้าต่าง เพราะบ้านของนางอยู่ติดกำแพงเมืองและนางอาศัยอยู่ที่นั่น 16นางกล่าวกับเขาว่า “จงมุ่งไปทางเนินเขา เพื่อจะไม่พบกับผู้ที่ออกติดตามท่าน จงซ่อนตัวอยู่ที่นั่นสามวัน จนกว่าเขาเหล่านั้นจะกลับ แล้วท่านจึงเดินทางต่อไป” 17ชายทั้งสองคนกล่าวกับนางว่า “เราจะพ้นจากข้อตกลงที่ท่านให้เราสาบานไว้ ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้คือ 18เมื่อพวกเราบุกแผ่นดิน ท่านจะต้องผูกเชือกสีแดงเส้นนี้ไว้ที่หน้าต่างบานที่ท่านได้หย่อนเราลง และนำบิดามารดา พี่น้องและสมาชิกทุกคนของครอบครัวมาอยู่ในบ้านของท่าน 19ถ้าผู้ใดออกนอกประตูไปที่ถนน เขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตน และจะมาตำหนิเราไม่ได้ แต่เราจะรับผิดชอบชีวิตของทุกคนที่อยู่ในบ้านกับท่าน ถ้ามีผู้ใดแตะต้องพวกเขา 20แต่ถ้าท่านเปิดเผยข้อตกลงของเรา เราจะพ้นจากข้อผูกมัดตามคำสัญญาที่เราสาบานไว้” 21นางกล่าวว่า “ตกลงตามที่พวกท่านพูด” นางส่งเขา และเขาก็ออกเดินทางไป แล้วนางก็ผูกเชือกสีแดงไว้ที่หน้าต่างบานนั้นd

การกลับมาของสายสืบ

22เขาทั้งสองคนออกไปและมุ่งไปยังเนินเขา คอยอยู่ที่นั่นสามวัน จนกระทั่งพวกที่ออกติดตามได้กลับบ้านหลังจากค้นหาจนทั่วบริเวณแล้วไม่พบ 23ทั้งสองคนจึงกลับมา ลงจากเนินเขา เดินข้ามแม่น้ำไปหาโยชูวาบุตรของนูน เขาได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น 24บอกโยชูวาว่า “พระยาห์เวห์ทรงมอบแผ่นดินทั้งหมดไว้ในมือของเราแล้ว ผู้อาศัยในแผ่นดินต่างตื่นตระหนกเมื่อเห็นพวกเรากำลังเข้าไปใกล้”

 

2 a บทที่ 2-9 เป็นการรวบรวมธรรมประเพณีจากสักการสถานของเผ่าเบนยามินที่เมืองกิลกาล (4:19 เชิงอรรถ b) เรื่องการเข้ายึดเมืองเยรีโครวมข้อมูลจากธรรมประเพณี 2 สาย คือ (1) เรื่องการส่งผู้สอดแนมและเรื่องนางราหับ (บทที่ 2) ซึ่งจะจบใน 6:22-25 (2) เรื่องการข้ามแม่น้ำจอร์แดนและการเข้ายึดเมืองเยรีโค (บทที่ 3-4 และ 6) เรื่องการเข้ายึดเมืองอย่างอัศจรรย์นี้ดูเหมือนจะเป็นการเล่าแทนเรื่องการใช้กำลังทัพเข้าจู่โจมที่เขียนไว้แต่เดิม ต่อจากเรื่องนางราหับดังที่มีกล่าวพาดพิงถึงใน 24:11

b ชิทธิม (ต้นกระถินเทศ) หมายถึง ที่ราบทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลตาย (กดว 25:1; 33:49)

c ข้อความนี้ให้นางราหับประกาศยืนยันความเชื่อตามแนวความคิดของ ฉธบ (ดู ฉธบ 4:39) นางราหับรอดชีวิตเพราะความเชื่อ (ฮบ 11:31) และได้รับความชอบธรรมเพราะกิจการที่นางได้ทำ (ยก 2:25) ในต้นฉบับภาษาฮีบรู ชื่อราหับยังใช้เรียกชื่อสัตว์ประหลาดตามตำนานเทพ (โยบ 7:12 เชิงอรรถ f; 9:13) และยังเป็นชื่อสัญลักษณ์ของอียิปต์ใน สดด 87:4

d ข้อ 17-21 น่าจะอยู่ก่อนข้อ 15 และหลังจากนั้นจะไม่มีการกล่าวถึงเชือกสีแดงอีกเลย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก