"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

III. นางรูธที่ลานนวดข้าวของโบอาส

3 1นางนาโอมีมารดาสามีกล่าวแก่นางรูธว่า “ลูกเอ๋ย แม่ต้องหาสามีใหม่ให้ลูก ลูกจะได้มีความสุขในครอบครัว 2ลูกรู้ไหมว่า โบอาสชายคนที่ลูกไปทำงานอยู่กับคนงานหญิงของเขา เป็นญาติคนหนึ่งของเรา ฟังเถิด ค่ำนี้เขาจะนวดข้าวบาร์เลย์ที่ลานนวด 3ลูกจงอาบน้ำ ใส่น้ำหอม สวมเสื้อคลุม แล้วไปที่ลานนวดข้าว แต่อย่าให้เขารู้ว่าลูกอยู่ที่นั่น จงคอยจนกว่าเขาจะกินและดื่มเสร็จ 4เมื่อเขาล้มตัวลงนอน จงสังเกตให้ดีว่าเขานอนอยู่ที่ไหน จงไปเปิดผ้าห่มที่เท้าของเขาขึ้น แล้วนอนลงที่นั่น เขาจะเป็นผู้บอกลูกเองว่าต้องทำอย่างไร” 5นางรูธตอบว่า “ลูกจะทำตามที่แม่บอกทุกอย่าง”

6นางจึงไปที่ลานนวดข้าว ทำตามที่มารดาสามีบอกทุกประการ 7เมื่อโบอาสกินและดื่มเสร็จแล้ว ก็มีอารมณ์ดี ไปนอนข้างๆ กองข้าวบาร์เลย์ นางรูธย่องตามไปเงียบๆ เปิดผ้าห่มที่เท้าของเขาขึ้น แล้วนอนลงที่นั่น 8ตกดึก โบอาสตกใจตื่นพลิกตัวเห็นหญิงคนหนึ่งนอนอยู่ที่เท้า 9จึงถามว่า “เธอเป็นใคร” นางตอบว่า “ดิฉันคือรูธผู้รับใช้ของท่านค่ะ ท่านเป็นญาติสนิท จงใช้สิทธินี้แต่งงานเพื่อปกป้องดิฉันเถิด”a 10โบอาสกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรเธอเถิด การที่เธอทำอยู่ขณะนี้แสดงความรักมั่นคงต่อครอบครัวยิ่งกว่าที่เธอปฏิบัติต่อมารดาสามีเสียอีกb เพราะเธอไม่ได้ไปหาคนหนุ่ม ไม่ว่ายากจนหรือร่ำรวย 11ลูกเอ๋ย อย่ากลัวเลย ฉันจะทำตามที่เธอขอทุกอย่าง ทุกคนในเมืองรู้ว่าเธอเป็นหญิงดี 12ฉันเป็นญาติสนิทมีสิทธิหน้าที่ปกป้องเธอก็จริง แต่ยังมีอีกคนหนึ่งที่เป็นญาติสนิทยิ่งกว่าฉัน 13จงนอนอยู่ที่นี่ตลอดคืนเถิด ถ้าพรุ่งนี้เช้าเขาต้องการใช้สิทธิแต่งงานปกป้องเธอก็ดีแล้ว แต่ถ้าเขาไม่ต้องการ ฉันขอสาบานว่า พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์อยู่ฉันใด ฉันจะทำหน้าที่แต่งงานปกป้องเธอเอง เธอจงนอนอยู่ที่นี่จนรุ่งเช้าเถิด” 14ดังนั้น นางรูธจึงนอนที่ปลายเท้าของเขาจนถึงเช้า แต่ลุกขึ้นก่อนถึงเวลาสว่างพอที่จะจำหน้าคนได้ เพราะโบอาสกล่าวว่าc “ต้องไม่ให้ใครรู้ว่า หญิงคนนี้มาอยู่ที่ลานนวดข้าว” 15แล้วเขาเสริมว่า “จงคลี่เสื้อคลุมที่เธอสวมอยู่ออกเถิด” นางก็ทำตาม เขาจึงเทข้าวบาร์เลย์ให้เกือบหนึ่งถัง ช่วยยกใส่บ่า แล้วนางก็เข้าไปในเมือง

16นางไปหามารดาสามีซึ่งถามว่า “ลูกเอ๋ย เป็นอย่างไรบ้าง” นางรูธจึงเล่าทุกอย่างที่โบอาสทำกับเธอ 17ทั้งเสริมว่า “เขายังเอาข้าวบาร์เลย์เกือบหนึ่งถังนี้ให้ลูกด้วย บอกว่าลูกไม่ควรกลับมาหาแม่มือเปล่า” 18นางนาโอมีก็ว่า “รอก่อนเถอะจนกว่าจะรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นไปอย่างไร แม่แน่ใจว่า เขาจะไม่สบายใจจนกว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จในวันนี้”

 

3 a “แต่งงานเพื่อปกป้องดิฉันเถิด” แปลตามตัวอักษรว่า “จงคลี่ชายเสื้อคลุมเหนือผู้รับใช้ของท่านเถิด” การกระทำเช่นนี้เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเขาใช้สิทธิของญาติสนิทที่จะแต่งงานเพื่อปกป้องหญิงม่ายในครอบครัว (ดู ฉธบ 23:1; 27:20; อสค 16:8)

b นางรูธแสดงความรักมั่นคงต่อครอบครัวของสามีไม่เพียงโดยอยู่กับมารดาสามีเท่านั้น (2:11) แต่ยังเต็มใจสืบสกุลให้สามีโดยแต่งงานกับโบอาสญาติของสามีด้วย

c “โบอาสกล่าวว่า” สำเนาโบราณภาษาซีเรียคว่า “นางกล่าวว่า…ดิฉันมาอยู่…”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก