"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017
ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี
ฮบ 9:2-3,11-14 / มก 3:20-21
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                       

           เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวย และบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระประยูรญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปควบคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ

 (พระวาจาของพระเจ้า)

----------

 เราใส่ใจกับ รูปร่าง หน้าตา แต่ไม่ "ลงลึกถึงหัวใจ"
 เพราะเมื่อใดที่เราต้องการ "เปลี่ยนแปลง"และ "จัดการ" ตัวเอง ให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เรากลับไป ทำหนังสือสวด แต่งวัด จัดผ้าผ่อนหรูหรา แต่ไม่ได้ "นั่งลง" สำรวจตัวเอง ตรวจสอบความสัมพันธ์กับพระในมิติความสัมพันธ์กับพี่น้อง
 ดังชาวอิสราเอล ใส่ใจ กับของถวาย แต่ลืมดูแลความเป็นไปในโลก ความร้อนใจของพี่น้องทั้งหลาย แต่กลับ "ใส่ใจ" รายละเอียดกับพระเหมือนดัง "เอาใจแต่พระ"
 ดังนั้น ในจดหมายจึงเขียนถึงความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิต ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับของถวาย ของเซ่น ของบูชาใดๆ ว่า

  "พระคริสตเจ้าทรงถวายพระองค์โดยปราศจากตำหนิมลทินแด่พระเจ้าเดชะพระจิตเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดนิรันดร พระโลหิตชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์จากกิจการที่ตายแล้วเพื่อจะได้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงชีวิต"

 การกระทำที่ดูเป็นการ "เสียสติ" ก็คือ สนใจแต่องค์ประกอบ ไม่ได้ลงลึกถึงในใจ ดังนั้น เรื่องรุ่มร่ามวุ่นวาย จัดการจนหัวเสีย เพื่อจะเอาใจพระเจ้าอาจเป็นเรื่องเสียสติในสายของพระองค์แน่แท้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก