"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017
น.บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี น.อันสการ์ พระสังฆราช
ฮบ13:1-8 / มก 6:14-29
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                      
          เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเพราะพระนามของพระเยซูเจ้าเลื่องลือไปบางคนพูดว่า “ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้” บางคนพูดว่า “เขาคือเอลียาห์” บางคนก็พูดว่า “เขาเป็นประกาศกคนหนึ่งเหมือนกับประกาศกคนอื่น” แต่เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเช่นนี้ก็ตรัสว่า “ยอห์นคนที่เราให้ตัดศีรษะได้กลับคืนชีพมาอีก”

        กษัตริย์เฮโรดองค์นี้เคยทรงสั่งให้จับกุมยอห์นและล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียสภรรยาของฟีลิปพระอนุชาซึ่งกษัตริย์เฮโรดทรงรับมาเป็นมเหสียอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสี” นางเฮโรเดียสจึงโกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่ายอห์นเสียแต่ฆ่าไม่ได้ เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ทรงทราบว่ายอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์จึงทรงป้องกันไว้เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของยอห์นทรงรู้สึกสับสนแต่ก็ทรงยินดีที่จะฟัง

        นางเฮโรเดียสได้โอกาสเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงจัดให้มีงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญในแคว้นกาลิลีในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสออกมาเต้นรำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์เฮโรดและเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “ท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิดเราจะให้” และยังทรงสาบานอีกว่า

“ท่านขออะไรเราก็จะให้แม้จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตาม” หญิงสาวจึงออกไปถามมารดาว่า “ลูกจะขออะไรดี” มารดาตอบว่า “จงขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง” หญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่า “หม่อมฉันขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้เดี๋ยวนี้” กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่เพราะได้ทรงสาบานไว้และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาวจึงทรงสั่งเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นมาทันทีเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นในคุกใส่ถาดนำมาให้หญิงสาวหญิงสาวจึงนำไปให้มารดาเมื่อบรรดาศิษย์ของยอห์นรู้เรื่องจึงมารับศพของยอห์นนำไปฝังไว้ในคูหา

 (พระวาจาของพระเจ้า)

------

 เราไม่ชอบอะไรที่แปลก สิ่งใดที่ไม่เหมือนเดิม
 เรากลัวการเปลี่ยนแปลง แขกแปลกหน้า คนไม่คุ้นเคย
 เรากำลัง "ปิดประตู" มากกว่า เป็นประตู เป็นทางผ่าน เป็นสะพาน
 เพราะว่า เหตุที่แตกต่างไป คนที่แปลกหน้ามา อะไรที่ผิดแผกแตกต่าง
 กลับเป็น "โอกาส" ในความเชื่อ

 ดังนั้น จดหมายถึงชาวฮีบรูบอกว่า

         "พี่น้องท่านทั้งหลายจงรักกันฉันพี่น้องต่อไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะเมื่อต้อนรับแขกแปลกหน้าบางคนได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว....... “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้”

 เฮโรด กังวล เรื่องไม่ปกติ เพราะอยากความปกติ สามัญ ครอบงำ ความคิดที่จะท้าทาย เปลี่ยนแปลง
 ความท้าทาย การเปลี่ยนแปลง ส่งผล ทำให้เรา "กล้าตัดสิน เมื่อโอกาสมาถึง"
 สอนว่า ถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่ลองลงเล่นดู เราจะไม่พบโอกาส
 และนี่เอง เป็น "นิสัย" ของผู้ที่อยู่กับพระเจ้า

 นิสัยของผู้อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้า จะยึดติดเพื่อปิดบัง จะเข้าข้างพวกพ้องเพื่อป้องกันตัว

ที่ไม่ใช่ พฤติกรรมของผู้ใฝ่หาความดี ความศักดิ์สิทธิ์ ที่บุคลิกภาพของเฮโรด กลายเป็น "ภาพลักษณ์" ของบุคคลที่ไม่ใช่อยู่ฝ่ายพระเจ้า

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก