"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2017
น.เยโรม เอมีลานี พระสงฆ์ น.โยเซฟินบาคีตา พรหมจารี
ปฐก2:4ข-9,15-17 /   มก 7:14-23
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                             
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตรัสว่า “ทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทินใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิด”

    เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านห่างจากประชาชนบรรดาศิษย์จึงทูลถามพระองค์ถึงข้อความที่เป็นปริศนานั้นพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านก็ไม่มีปัญญาด้วยหรือท่านไม่เข้าใจหรือว่าสิ่งต่างๆจากภายนอกที่เข้าไปในมนุษย์นั้นทำให้เขามีมลทินไม่ได้เพราะมันไม่ได้เข้าไปในใจแต่ลงไปในท้องแล้วออกไปจากร่างกาย”
ดังนี้ ทรงประกาศว่าอาหารทุกชนิดไม่เป็นมลทินพระองค์ยังตรัสอีกว่า “สิ่งที่ออกจากภายในมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทินจากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้ายการประพฤติผิดทางเพศการลักขโมยการฆ่าคนการมีชู้ความโลภการทำร้ายการฉ้อโกงการสำส่อนความอิจฉาการใส่ร้ายความหยิ่งยโสความโง่เขลาสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้ออกมาจากภายในและทำให้มนุษย์มีมลทิน”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

-------

 พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง แสดงว่า "เรียกหลายครั้ง ไม่ได้เรียกครั้งเดียว ก็เข้าใจ ลงลึก
 ดังนั้น การบอกย้ำ พูดซ้ำ ทำซ้ำซาก เราอาจสรุปว่า "น่ารำคาญ" แต่ปัญญาจิต เมื่อฝึกฝนกระทำซ้ำๆ เราจะสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ให้จิตวิญญาณของเรา มีภูมิต้านทาน ไม่หวั่นไหวง่าย ล้มเหลวจมปลัก หรือ โอนเอนเปลี่ยนไปง่าย

 การมีความเชื่อมั่นในพระเจ้า ก็คือ ดินที่เกิดผลดี ไม่ต้องอาศัย ของขลังของดี มีวิธีลัดนพวารมากมายหลายเล่ม เล่มนี้เร็ว เล่มนี้จัดแรง เป็นความลึกในชีวิตความเชื่อที่ไม่ต้องเทียบเคียง
"คุณไสย์" ขอยกโคลงโลกนิติบอกว่า  

 ก้านบัวบอกลึกตื้น         ชลธาร

มารยาทส่อสันดาน           ชาติเชื้อ

โฉดฉลาดเพราะคำขาน     ควรทราบ

หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ    บอกร้ายแสลงดินฯ
 ที่ทำให้เราเข้าใจว่า

 "ทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั้นแหละทำให้เขามีมลทินใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิด”

 พระเจ้าต้องการ "ลึกจากภายใน" เปลือก สิ่งห่อหุ้ม เอาไว้แค่อวด แต่จิตใจที่ลึกซึ้งภายในกลับทำให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้า ดีงาม ยั่งยืน มั่นคง

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก