"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว มธ.5:38-48
      เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า “​ท่าน​เคย​ได้​ยิน​เขา​กล่าว​ว่า ‘​ตา​ต่อ​ตา ฟัน​ต่อ​ฟัน​’ แต่​เรา​กล่าว​แก่​ท่าน​ทั้งหลาย​ว่า อย่า​โต้ตอบ​คน​ชั่ว ผู้ใด​ตบ​แก้ม​ขวา​ของ​ท่าน จง​หัน​แก้ม​ซ้าย​ให้​เขา​ด้วย ผู้ใด​อยาก​ฟ้อง​ท่าน​ที่​ศาล​เพื่อ​จะ​ได้​เสื้อ​ยาว​ของ​ท่าน ก็​จง​แถม​เสื้อ​คลุม​ให้​เขา​ด้วย ผู้ใด​จะ​เกณฑ์​ให้​ท่าน​เดิน​ไป​กับ​เขา​หนึ่ง​หลัก


จง​ไป​กับ​เขา​สอง​หลัก​เถิด
ผู้ใด​ขอ​อะไร​จาก​ท่าน ก็​จง​ให้ อย่า​หัน​หลัง​ให้​ผู้​ที่มา​ขอ​ยืม​สิ่ง​ใด​จาก​ท่าน

“​ท่าน​ทั้งหลาย​ได้​ยิน​คำ​กล่าว​ว่า จง​รัก​เพื่อน​บ้าน
จง​เกลียด​ศัตรู แต่​เรา​กล่าว​แก่​ท่าน​ว่า จง​รัก​ศัตรู จง​อธิษฐาน​ภาวนา​ให้​ผู้​ที่​เบียดเบียน​ท่าน เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​เป็น​บุตร​ของ​พระ​บิดา​เจ้า​สวรรค์ พระองค์​โปรด​ให้​ดวง​อาทิตย์​ของ​พระองค์​ขึ้น​เหนือ​คน​ดี​และ​คน​ชั่ว โปรด​ให้​ฝน​ตก​เหนือ​คน​ชอบ​ธรรม​และ​คน​อธรรม

ถ้า​ท่าน​รัก​แต่​คน​ที่​รัก​ท่าน ท่าน​จะ​ได้​บำเหน็จ​รางวัล​อะไร​เล่า บรรดา​คน​เก็บ​ภาษี มิได้​ทำ​เช่นนี้​ดอก​หรือ
ถ้า​ท่าน​ทักทาย​แต่​พี่​น้อง​ของ​ท่าน​เท่านั้น
ท่าน​ทำ​อะไร​พิเศษ​เล่า
คน​ต่าง​ศาสนา​มิได้​ทำ​เช่นนี้​ดอก​หรือ
ฉะนั้น ท่าน​จง​เป็น​คน​ดี​อย่าง​สมบูรณ์ ดังที่​พระ​บิดา​เจ้า​สวรรค์​ของ​ท่าน ทรง​ความ​ดี​อย่าง​สมบูรณ์​เถิด

(พระวาจาของพระเจ้า)

-------

​ความรุนแรงในชีวิตจริง

​1 การกระทำรุนแรงอันเกิดจากความคิดความเชื่อของคนในสังคม เช่น คิดว่าเป็นผีปอบ ทั้งหมู่บ้านก็กระหน่ำทำร้ายด้วยความรุนแรงโดยไม่มีเหตุผล

​2. การกระทำรุนแรงที่เกิดจากภาวะจิตใจที่ผิดปกติ คนใจป่วย คนเป็นบ้า หรือคนมีภาวะอิจฉาคน

​3.การกระทำรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างคนใกล้ชิด
ละครตอนเย็นหรือหลังข่าว
จะมีมาก คนใช้กับเจ้านาย
ลูกนอกสมรสกับแม่เลี้ยง หรือ อดีตฝังแน่น ปัจจุบันฝังใจ หาที่ลงให้ได้

​พฤติกรรม ความรุนแรง ที่แก้ไขด้วยความรุนแรง ในการสอน “รักเพื่อนบ้าน รักศัตรู” ตามแนวทางการสอนที่ยกระดับ พัฒนาแล้ว ของพระเยซูคริสตเจ้า
เมื่อเปรียบกับ กฎหมายโบราณที่พูดถึงก่อนในพระวรสารนักบุญมัทธิว ก็คือ
กฎหมายบาบิโลน ประมวลกฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบียึดหลักการแก้แค้นตอบแทนที่รุนแรงมาก หลักการดังกล่าวนี้ เป็นหลักการของกฎหมายดั้งเดิมที่เรียกว่า “Lex Talionis” หรือ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” เห็นได้จากข้อความที่บัญญัติไว้ในกฎหมายดังนี้คือ
1.ถ้าบุคคลใดทำลายดวงตาของอีกผู้หนึ่ง ดวงตาของบุคคลนั้นจะถูกทำลายเช่นกัน

2.ถ้าชายคนหนึ่งเป็นเหตุให้ชายอีกคนสูญเสียลูกนัยน์ตา ลูกนัยน์ตาของชายคนนั้นต้องถูกควักออกมา

3.บุคคลใดทำให้บุตรสาวของผู้อื่นถึงแก่ความตาย บุตรสาวของตนก็จะถูกลงโทษให้ถึงแก่ความตายด้วย

4.ถ้าบ้านพังตกลงมาทับเจ้าของบ้านตาย
ผู้สร้างต้องรับผิดชดใช้ด้วยชีวิต

5.ช่างก่อสร้างบ้านเรือนที่ทำให้บุตรของเจ้าของบ้านถึงแก่ความตายโดยประมาทบุตรของตนจะถูกลงโทษให้ถึงแก่ความตายเช่นกัน

6.เจ้าหนี้ทำให้บุตรของลูกหนี้ซึ่งมาอยู่กับตนในฐานะเป็นผู้ขัดหนี้ถึงแก่ความตายบุตรของเจ้าหนี้จะถูกลงโทษให้ถึงแก่ความตายด้วย

     เมื่อพิจารณาหลักการลงโทษจะเห็นว่าเป็นการลงโทษแก่บุตรหรือธิดาของผู้กระทำผิด ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้กระทำความผิด อันเป็นวิธีการลงโทษที่แตกต่างกับกฎหมายอาญาในปัจจุบัน ที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้แค้นหรือตอบแทนผู้ที่กระทำความผิด
     การตอบแทนความร้าย ด้วยเรื่องชั่วร้าย กลับทำให้ เรื่องร้ายๆ ขยาย กระจายออกไปทั่ว
ดังนั้น หนังสือเลวีนิติ บอกว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราท่านเป็นผู้ศักดิสิทธิ์”
จึงบอกเราว่า ตอบแทนความดี เพราะเราได้กระจายความดีจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
เราจะทำให้ “พระเจ้า”ของเรา พระเจ้าที่มีความรัก เป็น “เจ้าพ่อ” เมื่อเราอยากให้พระเจ้า ฟาดฟัน ลงฑัณฑ์ เอาคืน ที่เป็นพฤติกรรมขาดความรัก มองเห็นคนเป็นผักปลา มองพระเจ้าเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้น เป็นเจ้าพ่อ เป็นเจ้าพ่อแห่งตาต่อตา ฟันต่อฟัน

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์ ฉ.1 บอกเพิ่มเติมว่า “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า ท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้า และพระจิตของพระเจ้าทรงพำนักอยู่ในท่าน”
ความหมายของพระเจ้า ที่มีความรัก ความเข้าใจ ย่อมไม่เอาคืน ทวงถาม ตามอาฆาตแค้น ที่เป็น “ลักษณะของการขาดความรัก”

“จงรักเพื่อนบ้าน จงรักศัตรู อธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน” จึงเป็นลักษณะของบุคคลที่ขัดเกลา เหลาแล้ว ให้เป็นบุคคลที่สะท้อนลักษณะดี ลักษณะของพระเจ้าองค์ความรัก ที่ไม่ได้สะสม ความเคร่งเครียดอาฆาตแค้น การจำไม่เลิกขีดข้างฝาเอาไว้หลายแผล หรือ เล่าความหวังจำจนตาย
อากัปกริยาแบบที่ขาดความรัก เราก็ขาดความสุข ขาดเพื่อนพ้อง ขาดคนรักและหวังดี เป็นโดดเดี่ยวอยู่บนเกาะขังตัวเอง เพราะเป็นคนลักษณะขาดความรัก
บุคคลที่สะท้อนความรักของพระเจ้า ที่ไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของพระเจ้าในตัวเรา เป็น “ภาพยักษ์”
ไม่ได้เป็น ตาต่อตา ฟันต่อฟัน แต่เป็น ผู้ที่สามารถรักศัตรู ภาวนาให้แก่ผู้เบียดเบียน แม้จะเจ็บหัวใจ แต่อภัยแล้วหายเจ็บใจ แม้จะจำฝังใจ แต่เมื่อได้เมตตาต่อความผิดผู้อื่นแล้ว ละลายลบเลือน นี่เป็น “ภาพลักษณ์ของพระเจ้าองค์ความรัก ที่ละลายกลายเป็นภาพลักษณ์ของบุตรพระเจ้าองค์ความรัก ในตัวเรา
ขอพระเจ้าองค์ความรักอวยพร

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก