"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
อสค 18:21-28 / มธ 5:20-26
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                           
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้วท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย”

 “ท่านได้ยินคำกล่าวแก่คนโบราณว่า อย่าฆ่าคน ผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาล แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า ทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้อง จะต้องขึ้นศาล ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่’ ผู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูง ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่บัดซบ’ ผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรก ดังนั้น ขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้ว จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น จงคืนดีกับคู่ความของท่านขณะที่กำลังเดินทางไปศาลด้วยกัน มิฉะนั้น คู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบท่านให้ผู้คุม ซึ่งจะขังท่านในคุก เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ท่านจะออกจากคุกไม่ได้ จนกว่าท่านจะชำระหนี้จนเศษสตางค์สุดท้าย”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

---

 โอกาสของการทำกิจใช้โทษบาปในช่วงเวลามหาพรต ไม่ได้เป็น การทำดีเพียงชั่วปลายก้อย แล้วจะบันดาลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือ
 แต่การทำกิจใช้โทษบาป ก็คือ "กระจกแห่งการเปลี่ยนแปลงตนเอง" เมื่อได้มองย้อนคิด พิจารณา มองเห็นการตามใจตัวจนเกินเลย การปล่อยให้ใจกอบโกยเก็บกักจนเบียดเบียน การปล่อยให้กระแสอยากได้ อยากตาม อยากมีมากมาย จนลืมละเลยพี่น้องเพื่อนพ้องที่ขัดสน

    ช่วงเวลาแห่งการหันมาตรวจสอบ มองพินิจคิดพิจารณาตัวเอง ใน "มุมของการเยียวยาด้วยการอภัยบาป" ที่เรียกว่า สำนึกกลับใจ เป็นมุมแห่งพระเมตตาของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการ "หยุดคิด" "หยุดมอง" "หยุดการปล่อยตัว" ที่เรียกว่า "สำนึกกลับใจ ใช้โทษบาป" ดังคำของหนังสือเอเสเคียลว่า

 "แต่ถ้าคนชั่วร้ายกลับใจไม่ทำบาปทุกอย่างที่เขาเคยทำ แล้วกลับมารักษาข้อกำหนดทุกข้อของเรา ปฏิบัติความถูกต้องและความยุติธรรม เขาจะมีชีวิตอยู่แน่นอน เขาจะไม่ต้องตาย"

 การตายต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นความตาย ตายต่อความสัมพันธ์ที่เสียหายเพราะมีผิด มีเคืองใจ มีขัดแย้งแบ่งฝั่งกับพี่น้อง

 การตายต่อความถูกต้อง รับผิดชอบ เขาตายต่ความสัมพันธ์กับพี่น้อง ที่ต้องทำด้วยหน้าที่ ต้องมีเพื่อนพ้องน้องพี่เพราะความสัมพันธ์อันดี ที่เสียไป เพราะไม่เลือกความถูกต้อง ไม่สำนึกในความรับผิดชอบ
 การเปลี่ยนตัวเอง ปรับกระบวนความคิด ได้มาจากความสำนึก ด้วยกิจกรรมมหาพรต ใช้โทษบาป เป็นทุกข์กลับใจ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทีละขั้น ทีละครั้งที่สำนึก ทีละตอนที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกควร ที่เป็นกระบวนมหาพรต

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก