"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม  2017
สมโภชพระคริสต์แสดงองค์
บทอ่าน อสย 60;1-6 /อฟ 3:2-3ก,5-6 / มธ 2:1-12
1.พระองค์ได้ประสูติ ณ ถ้ำเลี้ยงสัตว์ในคืนที่สงบเงียบ

มีดวงดาวดวงหนึ่งได้ส่องแสดงอย่างสุกใสอย่างที่ไม่เคยมาก่อน
มีรางหญ้าเป็นเหมือนเตียงนอน และฟางเป็นที่รองรับศีรษะของพระองค์2.บัณฑิตทั้งสามได้มองเห็นแสงสว่าง

มาพร้อมกับความรัก ตามที่พวกท่านได้เห็นจากดวงดาว
และได้ติดตามดวงดาวมาในเวลากลางคืน
เมื่อพวกท่านได้เห็นกุมารน้อย ได้ฝันเห็นรอยยิ้มของพระองค์
พวกท่านรู้ว่าคืนนั้นภายใต้แสงสว่าง
กษัตริย์พระองค์หนึ่งได้ประสูติในคืนนั้น

3.เมื่อพวกท่านได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์

พวกท่านรู้ทันทีว่าโลกนี้เป็นสถานที่แตกต่างออกไป เด็กคนนี้ที่ได้ประสูติ มาจากสวรรค์
และพระองค์จะเดินด้วยพระหรรษทานของพระองค์

4.พระองค์กำลังนอนหลับในรางหญ้า ในคืนที่สงบเงียบ

ได้ประสูติมาในโลกนี้ภายใต้แสงที่ศักดิ์สิทธิ์
กษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลายได้ประสูติมา ในคืนที่สงบและแจ่มใส

      ขอให้คริสตมาสนี้ ทำให้เราห่างไกลจากความวิตก ความกลุ้มใจที่ทำให้ชีวิตของเราหม่นหมอง…ขอให้คริสตมาสนี้ ทำให้เราเป็นผู้ส่งต่อความเข้าใจและมิตรไมตรีต่อกันและกันอย่างไม่เลือกที่รักมักที่ชัง…และขอให้น้ำใจของวันคริสตมาสนี้ จงผูกพันจิตใจของเราไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับคนในครอบครัว และพี่น้องในวัดของเราเสมอไป

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก