"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 27 มกราคม  2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญโทมัส อไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร
บทอ่าน ฮบ 11:1-2, 8-19 / มก 4:35-41
     ได้เกิดสองเหตุการณ์ที่ตรงกันข้าม ก่อนที่พระเยซูเจ้าทรงบังคับทะเลให้สงบก่อน
คลื่นลมได้กระทบเรือจนเรือกำลังจะจม บรรดาสานุศิษย์ได้ตกใจกลัวมาก
พวกเขาจึงได้ปลุกพระเยซูเจ้าที่ดูเหมือนนอนกลับอย่างสงบ

หลังจากที่พระองค์ทรงบังคับทะเลและคลื่นลมแล้ว
ได้เกิดความสงบขึ้นทันที

สิ่งนี้ทำให้สานุศิษย์ของพระองค์ถามตัวเองว่าทำไมหนอ ลมและทะเลจึงเชื่อฟังพระองค์?

พวกเขารู้สึกแปลกประหลาดใจในอำนาจของพระเยซูเจ้า ในตะวันออกกลางทะเลเป็นเครื่องหมายของความสับสนและความเลวร้าย ซึ่งกำลังสู้รบกับพระเป็นเจ้า

ความสงบเงียบ หมายถึงอำนาจของพระเยซูเจ้าซึ่งสามารถที่จะบังคับอำนาจเหล่านั้น

พระองค์ได้แสดงการบังคับเหนืออำนาจของความชั่วร้าย เมื่อมาถึงจุดนี้พวกเขายังไม่เข้าใจถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเจ้า

ความเชื่อในพระเยซูเจ้าจะได้รับการพิสูจน์  เมื่อเวลาที่เกิดความทุกข์ยากและเกิดความวุ่นวาย

”ใครเป็นผู้ชนะโลกนี้ มีแต่ผู้ซึ่งเชื่อในพระเยซูเจ้าว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” (1ยน 5:5)


นักบุญโทมัส อไควนัสเป็นผู้สอนที่ยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักรในสมัยกลาง
ได้รับเกียรติ “เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร”
และ
“เป็นนักปราชญ์เทวดา”

พ่อแม่หวังว่าท่านจะได้เป็นฤาษีคณะเบเนดิกติน

ในปี 1239
ท่านได้ถูกส่งไปที่เมืองเนเปิ้ล เพื่อทำปริญญาจนจบและที่นี่เองที่ท่านรู้สึกประทับใจต่อปรัชญาของอริสโตเติล
งานเขียนที่เด่นที่สุดของท่าน คือ งานเขียน “summa theological” แต่
น่าเสียดายที่ท่านเขียนไม่จบ

ท่านได้หยุดทำงานหลังจากที่ได้ประกอบพิธีมิสซาในวันที่ 6 ธันวาคม 1273

เมื่อถูกถามว่าทำไมท่านจึงหยุดเขียน?
ท่านได้ตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่สามารถจะเขียนต่อจนจบ เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เขียนนั้นดูเหมือน เป็นเพียงฟางเส้นนิดเดียว เมื่อเทียบกับสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงเปิดเผยแก่ข้าพเจ้า “

ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 1274…
ท่านอย่าให้การศึกษาแก่คนเพียงการบอกในสิ่งที่เขาไม่รู้ แต่ทำให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาไม่เป็น..

การศึกษาที่ดี คือ การทำให้คนเราเห็นแก่ตัวน้อยลง..

ถ้าทุกคนอยากเห็นนักการเมืองที่ดี

อยากเห็นรัฐมนตรี

อยากเป็นรัฐบาลที่ดี

การศึกษาต้องเข้ามามีบทบาท โดยเริ่มสอนจริยธรรมการเมืองตั้งแต่เป็นเยาวชน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก