"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญสกอลัสติกา
บทอ่าน ปฐก 3:1-8 / มก 7:31-33

                      มิชชันนารีท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า ขณะที่ท่านกำลังเรียนเทววิทยาในประเทศญี่ปุ่น ท่านก็เริ่มหัดเรียนการใช้ภาษามือในบ้านเณร พวกเณรได้จัดชมรมพูดภาษามือเป็นครั้งแรก เพื่อจะได้สามารถที่จะแปลความหมายให้แก่คนหูหนวกและเป็นใบ้ ที่พวกเขาจะไปทำงานด้วย เป็นต้นระหว่างพิธีมิสซา เนื่องจากว่าสิ่งนี้เป็นประสบประการใหม่
ทุกคนจึงรู้สึกสนุกสนาน และมีความสนิทสนมของความเป็นเพื่อน


สมาชิกได้รับบางสิ่งบางอย่างลึกกว่านั้น คือมีความรักมากขึ้น การรักษาอาการหูหนวกและใบ้ เป็นประสบการณ์ที่น่าพิศวงมาก  เพราะว่า”เอฟฟาธา=จงเปิดเถิด”เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในด้านของร่างกายเท่านั้น แต่ในด้านของความเป็นมนุษย์ทั้งครบ ทั้งร่างกายและวิญญาณ แม้พวกเพื่อนๆที่ในกลุ่มจะไม่หูหนวกและเป็นใบ้ทางร่างกาย แต่พวกเขาก็สามารถได้รับการรักษาด้านวิญญาณ

พวกเขาเปิดใจมากขึ้น มีความเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ยอมรับความจริง และยินดีรับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตมากขึ้น ไม่ยอมให้สถานการณ์ในชีวิตนั้นทำให้เขาตกต่ำลง ยินดีรับความทุกข์ยากลำบากต่างๆในชีวิตมากขึ้น                            

เมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงเวลาที่ข้าพเจ้าได้ร่วมพิธีมิสซาภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น ข้าพเจ้าเหมือนกับคนเป็นใบ้และหูหนวก เพราะไม่สามารถจะเข้าใจมิสซา  แต่ความศรัทธาที่แท้จริงได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระเป็นเจ้าได้สัมผัสข้าพเจ้าด้วยพระวาจาจากบทอ่าน และบทเทศน์

ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ สิ่งนั้นเองเป็นการบำบัดที่แท้จริง

สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับจิตใจ สายตา และหัวใจที่เปิดของข้าพเจ้า เป็นต้นเมื่อข้าพเจ้าได้รับพระกายและพระโลหิตของพระองค์...

ความใจดีคือภาษา...ที่คนหูหนวกและเป็นใบ้สามารถได้ยิน...และคนที่ตาบอดสามารถมองเห็นได้...

การแต่งงานที่ดีก็คือระหว่างภรรยาที่ตาบอด...และสามีที่หูหนวก...ไม่มีใครที่หูหนวก มากเท่ากับคนที่ไม่ได้ยินคำพูดที่ไพเราะของคนอื่น...

ไม่มีใครที่ตาบอดเท่ากับคนที่ไม่เคยเห็นความดีของคนใกล้ชิด

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก