"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ฮบ 11:1-7 / มก 9:2-13
     การจำแลงพระกายของพระเยซูเจ้านั้น เกิดขึ้น 6 วันหลังจากที่พระเยซูเจ้าได้ทำนายถึงมหาทรมานของพระองค์

เหตุการณ์นี้ช่วยให้สานุศิษย์ มองเห็นเกียรติมงคลอันรุ่งเรืองของพระเยซูเจ้า


ภาพของการจำแลงพระกายของพระเยซูเจ้านั้น
ทำให้เปโตรอยู่ในภวังค์ ถึงกลับเสนอให้มีการสร้างเต๊นท์ขึ้น 3 หลังในสถานที่นั้น
แม้ว่าเขาจะเห็นภาพที่สร้างความประหลาดใจอย่างมาก แต่พวกเขายอมรับพระองค์เป็นเพียง “รับบี”คนหนึ่งเท่านั้น
 นักบุญมาร์โกได้อธิบายว่า พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกลำบากใจที่จะพูดกับพวกเขา พวกเขาได้ยินเสียงจากสวรรค์ว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระบิดา
พวกเขาจะต้องเชื่อฟังพระองค์  เพื่อจะเข้าใจเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย
 การรำพึงถึงพระวาจาของพระเจ้า จากของพระทำให้เราอยู่ใกล้ชิดพระองค์ และพระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดเรา
เมื่อเราฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้า เราจะต้องเปิดหูและใจของเรา
เพื่อเราจะได้ปรับให้เข้ากับเสียงของพระองค์ ที่ได้ตรัสว่า
“แกะของเราจะติดตามเรา เพราะว่าพวกมันจำเสียงของเรา มันจะไม่ติดตามคนแปลกหน้า
เพราะแกะไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้า แต่แกะของเราชอบฟังเสียงเราและมันจะติดตามเรา “ (ยน 10: 4 – 5: 27)  

  เรารู้จักพระคัมภีร์ซึ่งบรรจุพระวาจาของพระเยซูเจ้า เพราะเมื่อเราได้ยินเสียงพระวาจาจากพระคัมภีร์นั้น
เราก็ได้ยินเสียงของพระองค์ ที่ตรัสกับเราทุกวันนี้  
เราจะต้องฟังพระวาจาของพระองค์ทุกเวลา ตามที่เราต้องการ โดยการฟังและอ่านพระคัมภีร์ และยังหมายความว่า
เราต้องเจริญชีวิตให้สอดคล้องกับเสียงของพระองค์จากหนังสือพระคัมภีร์ เช่นเดียวกับพระแม่มารีอาที่ฟัง
พระวาจาของพระเป็นเจ้า แล้วรำพึง ตริตรอง ด้วยหัวใจที่สงบเงียบ..

ผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ คือผู้ชนะ คนที่ใช้อารมณ์ข่มขู่ผู้อื่นนั้น จะเป็นเพียงผู้ชนะในการ ทะเลาะวิวาท แต่ แท้จริงแล้ว
เขาพ่ายแพ้ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น…

เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของเพื่อนเรา...ก็ตอนที่เราทุกข์ยาก…
เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของคนที่บอก ว่ารักเรามาก…ก็ตอนที่ ต้องมาลำบาก ด้วยกัน…
ไม่ควรหลงคารมใคร จนกว่าจะเห็นการกระทำที่เป็นรูปธรรม.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก