"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ลนต 19:1-2,17-18 / 1คร 3:16-23 / มธ 5:38-48
        ความชั่วร้ายทำให้เกิดความชั่วร้าย การแก้แค้นนำไปสู่การใช้ความรุนแรง

พระเยซูเจ้าทรงแนะนำให้เราทุกคนให้ปฏิเสธความรุนแรง และเผชิญความรุนแรงด้วยความดี


เพื่อให้ศัตรูของเราเห็นความดีในตัวเรา วิธีการที่จะได้รับความยุติธรรม จะต้องนำไปสู่การให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไข
 กฎของตาต่อตา และฟันต่อฟัน บัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นบัญญัติแห่งความรัก ในฐานะที่เราเป็นคริสตชนที่แท้จริง
เราจะต้องพิสูจน์ว่า เมื่อผู้ใดตบแก้มขวาของเรา จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้ ผู้ใดฟ้องเราที่ศาล เพื่อจะได้เสื้อยาวของเรา ก็จะต้องยกเสื้อชั้นนอกแถมให้
และถ้าผู้ใดเกณฑ์ให้เราเดินทางหนึ่งหลัก ก็จงเดินกับเขาสองหลัก นี่คือเส้นทางซึ่งนำความยินดีที่แท้จริงมาให้
แม้ว่าจะต้องเผชิญกับการถูกสบประมาทอย่างรุนแรง ความยุติธรรมของพระเป็นเจ้านั้น แตกต่างจากความยุติธรรมของมนุษย์
มนุษย์สามารถที่จะแก้แค้น แต่พระเป็นเจ้าต้องการให้เรายกโทษ ให้รัก และให้อภัย
พระเยซูเจ้าเองได้ให้ตัวอย่าง โดยให้อภัยโทษแก่ศัตรู ขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขน
ต่อมาสเทเฟนได้เลียนแบบพระองค์ เมื่อท่านได้ถูกประชาชนใช้ก้อนหินทุ่มจนถึงแก่ความตาย
โดยผู้มีอำนาจชาวยิว ท่านได้ให้อภัยผู้ที่กล่าวหาท่าน พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้ไปเยี่ยม อาลี อักกาภายในคุก
เพราะเขาได้พยายามจะฆ่าพระองค์ด้วยปืน ที่หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร มาร์ตินลูเธอร์คิงเคยเทศน์ว่า
 “เราต้องพัฒนาและต้องยืนหยัดความสามารถ
ที่จะให้อภัย ใครที่ไม่มีอำนาจที่จะให้อภัย คนนั้นไม่มีอำนาจที่จะรักผู้อื่นนั่นเอง มีสิ่งที่ดีในสิ่งที่เลวที่สุด และมีสิ่งที่เลวร้ายในสิ่งที่ดี”
เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ เราก็จะต้องไม่เกลียดศัตรูของเรา

ข้อคิด
1) เราสามารถที่จะยื่นแก้มอีกข้างให้แก่คนที่ตบแก้มของเราหรือไม่?
 เราสามารถที่จะเดินอีกหนึ่งไมล์ เพื่อแสดงความใจดี ต่อคนที่ขอร้องให้เราเดินเป็นเพื่อนของเขาหรือไม่?
เรายินดีให้อภัย และจะให้อภัยแก่คนที่เป็นศัตรูกับเราหรือไม่?

2) เมื่อพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสว่า “พระเยซูเจ้าสามารถสอนให้คริสตชน “ยื่นแก้มอีกข้างหนึ่งให้ศัตรู” เพราะว่าเขาได้รับ”ทุกสิ่ง”จากพระองค์
เพราะฉะนั้น คริสตชนต้องมั่นใจว่า  “ทุกสิ่ง”ที่อยู่ในพระเยซูเจ้า “สิ่งนั้น”คือ ตัวพระคริสตเจ้าเอง

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก