"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
บนอ่าน บสร 35:1-12 / มก 10:2 8-31
    เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่พระราชัยสวรรค์ เปโตรได้มีปฏิกิริยา เพื่อจะเตือนพระองค์ว่าพวกท่านได้ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง

เพื่อติดตามพระองค์ เหมือนกับชายร่ำรวยคนนั้นในพระวรสารเมื่อวานนี้ หวังที่จะได้รับรางวัลด้วยชีวิตนิรันดร แต่มี ความแตกต่างคือ


เปโตรได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างและติดตามพระเยซูเจ้าไป การมอบทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อติดตามพระเยซูเจ้านั้น มีรางวัลในตัวอยู่แล้วมากกว่าที่เราคาดหวัง
 สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะพระพรที่อุดมสมบูรณ์ในชีวิตปัจจุบันเท่านั้น แต่ว่าในชีวิตนิรันดรที่จะมาถึง
พระเป็นเจ้าไม่สามารถที่จะละเว้นพระทัยดีของพระองค์ แต่ว่าเราควรที่จะมีแรงจูงใจ ที่ถูกต้องในการติดตามพระเยซูเจ้าคือ เพื่อพระเยซูเจ้าและเพื่อพระวรสาร พระเยซูเจ้าได้ตรัสอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่เราจะได้รับเมื่อเราได้เจริญชีวิตอย่างครบถ้วนตามพระวรสาร ซึ่งรวมถึงการถูกเบียดเบียนด้วย ไม้กางเขนก็คือสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่พ้นเมื่อเราติดตามพระองค์ อย่างไรก็ตามไม้กางเขนนั้นไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่ยังมีการกลับคืนชีพด้วย “พระเป็นเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยความยินดี” (2คร 9:7)
ผู้แต่งหนังสือบุตรสิราวันนี้ไ ด้กล่าวถึงพิธีกรรมและการถวายเครื่องบูชาซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างไม่ต้องสงสัย เขายังไม่พูดถึงการบูชา 4 ชนิดด้วยกัน คือ
การบูชาในความเป็นหนึ่งเดียว การถวายแป้งสาลีชนิดละเอียด การถวายคำสดุดี และการชดเชยความผิดด้วยเครื่องบูชา
แน่นอนผู้แต่งได้ยอมรับถึงการปฏิบัติพิธีกรรมนี้ เขายังพูดว่า ทุกคนที่มายังพระวิหารจะต้องไม่มามือเปล่า

ข้อคิด

1) การถวายเครื่องบูชาทั้งหลายนั้น เป็นเหมือนการแต่งหน้าขนมเค้ก เพราะคุณค่าที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความตั้งใจดีของผู้ถวาย

2) ท่านจึงเน้นถึงจิตตารมณ์ของความยุติธรรม ของความใจกว้าง ของความยินดี และของความกตัญญู

3) คุณลักษณะภายในเหล่านี้เท่านั้น ที่จะเป็นที่ยอมรับจากพระเป็นเจ้า ซึ่งเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม และเราไม่สามารถที่จะติดสินบนพระองค์ เหมือนกับผู้พิพากษาที่เป็นมนุษย์ พระองค์ทรงมองดูหัวใจ และยินดีรับเฉพาะของถวายที่ออกมาจากหัวใจที่ดีงามเท่านั้น

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก