"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 1 มีนาคม 2017
วันพุธรับเถ้า
เริ่มเทศกาลมหาพรตถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ
บทอ่าน ยอล 2:12-18 / 2 คร 5:20-6:2 / มธ 6:1-6,16-18

เทศกาลมหาพรต (คาทอลิก) Quadragesima แปลว่า ที่สี่สิบ เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของพระศาสนจักร เริ่มต้นจากวันพุธรับเถ้าและสิ้นสุดวันอาทิตย์ปัสกา รวม 40 วัน โดยเทศกาลนี้มีไว้เพื่อระลึกถึงพระทรมานและการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์            (1) การจำศีลอดอาหารช่วยให้เรารู้จักประมาณในการกิน-ดื่ม เพื่อไม่ปล่อยตัว..ให้กินดื่มจนเมามาย ซึ่งจะเป็นเหตุให้เราตกในบาปได้โดยง่าย การจำศีลอดอาหารในความหมายแท้จริง จึงต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตคริสตชนให้ครบทุกด้าน ไม่ใช่แยกอยู่อย่างเอกเทศ
           
            (2) เทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจ เราต้องมีความใกล้ชิดกับพระเจ้ายิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้น เรายังต้องใกล้ชิดกับพระองค์..ผ่านทางเพื่อนพี่น้อง ซึ่งก็เป็นบุตรของพระเจ้าด้วย..
           
            (3) โดยการแสดงความรัก ช่วยจุนเจือความขัดสนของเขา ด้วยการเสียสละเงินทองส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการประหยัด เพราะอดอาหารช่วยให้ผู้หิวโหยได้มีอาหารเพียงพอ...

เทศกาลมหาพรตไม่ใช่เวลาที่เราจะใช้โทษบาปอย่างเดียว แต่มันเป็นเวลาที่เราจะต้องรำพึง ถึงสิ่งที่เราได้ทำกับตัวเราเอง ต่อคนอื่น และทำให้ความผูกพันกับพระเป็นเจ้าดีขึ้น นี่คือเวลาที่เราสามารถจะพูดกับพระเป็นเจ้า และขอพระเมตตาจากพระองค์ในสิ่งที่เราได้กระทำผิด และนี่คือพระพรพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่เราสามารถมอบให้แก่พระเป็นเจ้าสูงสุด


      ข้าแต่พระเป็นเจ้าลูกรู้ว่า พระองค์ทรงรักลูกมากมายเพียงใด เป็นการยากที่ลูกจะรู้สึกเช่นเดียวกันแต่ลูกรู้ว่า ความรักของพระองค์นั้น มีอยู่กับลูกเสมอ
โปรดช่วยลูกให้ใช้ความรักของพระองค์ เพื่อที่จะได้มั่นคงในความตั้งใจดีระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้
ลูกเป็นคนอ่อนแอ แต่ลูกรู้ว่าด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ ลูกสามารถที่จะใช้การทำพลีกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ในชีวิต เพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์เสมอ…

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก