"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 8 มีนาคม  2017
สัปดาห์ที 1 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน ยนา 3:1-10 / ลก 11:29-32
    พ่อครัวคนหนึ่งได้ไปซื้อเนยแข็งก้อนหนึ่งโดยเชื่อว่าเนยแข็งก้อนนั้น คือสบู่ที่เขาต้องการซื้อ เขาได้ใช้ลิ้นชิมเนยแข็งก้อนนั้น สั่นศีรษะ พร้อมกับบอกตัวเองว่า “ใช่มันคล้ายกับเนยแข็ง มีกลิ่นคล้ายกับเนยแข็งมีรสชาติเหมือนกับเนยแข็ง แต่มันเป็นสบู่นี่นา!”


 แม้ว่าพระเยซูเจ้าจะได้ทรงรักษาคนเจ็บป่วย ขับไล่ปีศาจ และได้เทศน์สอน แต่ประชาชนก็ยังต้องการเครื่องหมายสำคัญจากพระองค์ พระองค์ได้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรง เพื่อที่จะบอกพวกเขาว่า “คนยุคนี้เป็นคนชั่ว”ที่ร้องหาเครื่องหมายเครื่องหมายสำคัญจากพระองค์ ซึ่งได้ให้บุคคล 2 คนเป็นเครื่องหมายสำคัญสำหรับพวกเขา คือ ประกาศกโยนาห์แห่งนีนะเวห์ และพระราชินีจากทิศใต้ ซึ่งเดินทางมาจากทางไกลเพื่อมาฟังปรีชาญาณของกษัตริย์ซาโลมอน

ในสังคมยังมีคนจำนวนไม่น้อย แม้จะเห็นความชัดเจนอยู่ตรงหน้า แต่พวกเขาก็ยังไม่เชื่อประสบการณ์ดังกล่าวนั้นก็ คือประสบการณ์ของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ได้กระทำกับชาวยิวในพระวรสารวันนี้ แม้ว่าพระองค์ได้ทรงทำเครื่องหมายสำคัญต่อหน้าพวกเขา แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อในพระองค์ การปฏิเสธดังกล่าวได้นำไปสู่การจับพระองค์ตรึงบนไม้กางเขน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก