"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน ยรม 7:23-28 / ลก 11:14-23
เมื่อประกาศกเยเรมีรู้ว่าชาวยิวที่ได้ถูกจับเนรเทศไปที่กรุงบาบิโลน ได้ถูกห้อมล้อมด้วยพระเท็จเทียมมากมาย ท่านจึงได้ให้กำลังใจพวกเขา เพื่อให้พวกเขาซื่อสัตย์ และหลีกเลี่ยงอิทธิพลจากพระของคนต่างชาติ พวกเขาจะต้องนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียวของพวกเขา


พระเยซูเจ้าได้ประสบกับความหัวแข็งของพวกยิวเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา พวกเขาเดินบนเส้นทางของจิตใจที่ชั่วร้าย และหันหลังให้พระองค์ พวกเขาไม่ฟังเสียงของพระองค์ และไม่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า จึงได้กล่าวว่าพระองค์ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล หัวหน้าปีศาจ บางคนยังได้เรียกร้องเพื่อขอเครื่องหมายจากสวรรค์ แต่พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าพวกเขากำลังคิดอะไรจึงได้ตรัสกับพวกเขาว่า “ถ้าซาตานแตกแยกกันอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเล่า?”อัศจรรย์เรื่องการขับไล่ปีศาจทำให้เราเชื่อว่าพระเป็นเจ้านั้นเป็นกำลังที่แข็งแรงที่สุดต่ออำนาจของปีศาจ นักบุญเปาโลได้ถามว่า “ถ้าพระเป็นเจ้าอยู่กับเราใครจะสามารถต่อสู้เราได้ (รม 8:31) เราเลือกที่จะอยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าหรือฝ่ายตรงข้ามกับพระองค์

ขอให้เราได้เลือกที่จะอยู่กับพระเยซูเจ้าและได้รับพลังจากพระองค์ เพื่อที่จะต่อสู้กับอำนาจปีศาจที่อยู่ในตัวเราและอยู่รอบๆตัวเรา…

สำหรับพวกเราคาทอลิก พระราชัยของพระเป็นเจ้านั้นหมายถึงความรักของพระเยซูคริสตเจ้า ที่ลุกโชนภายในหัวใจของเรา พร้อมที่จะนำเอาไปแบ่งปันกับคนที่อยู่รอบตัวเรา สามีภรรยา พ่อแม่ ลูกๆ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน คนยากจน คนที่ขัดสน ตลอดจนคนเจ็บและคนที่กำลังสิ้นชีวิต และแม้แต่ศัตรูของตัวเอง

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก