"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน ฮชย14:2-10 / มก 12:28-34
       ในพิธีเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ในเดือนมกราคมปี 2016 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ มีคนประมาณ 10,000 คนที่ไปรวมตัวกันทุกวันในระหว่างการฉลองทั้ง 7 วัน เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่เป็นสิ่งสำคัญว่าได้มีคนจำนวนมากที่ไปรวมตัวกัน แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือ ทุกคนมีรอยยิ้มและทักทายกันและกันมี


ทุกคนมีความพร้อมที่จะช่วยคนอื่นทุกเวลา แม้จะมีบางคนรู้สึกว่า มันเป็นการเสแสร้งหรือทำอย่างผิวเผิน แต่สำหรับคนที่ยินดีที่ทำด้วยใจ สะท้อนให้เห็นว่าเขาจิตสำนึกที่จะอยู่ใกล้ชิดพระเป็นเจ้า ระหว่างพิธีเคารพศีลมหาสนิท ที่ช่วยทำให้เกิดบรรยากาศอย่างนี้

         ในพระวรสารวันนี้ เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสกับธรรมจารย์คนนั้นว่า
 “ท่านอยู่ไม่ห่างไกลจากพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า” ธรรมอาจารย์ซึ่งพระองค์ทรงสนทนาด้วยนั้น จะต้องมีความรู้สึกยินดีและมีสันติสุข และมากกว่านั้นก็คือ เขาจะต้องทำตัวเองให้สุภาพขึ้น ด้วยพระวาจาของพระเยซูเจ้า ที่เหมือนคำอวยพรเขา และเพราะพระวาจานี้มาจากพระเยซูเจ้าเอง จึงไม่สามารถที่จะมองดูเพียงผิวเผิน เพราะมันเป็นการยืนยัน และเป็นการตัดสินคำพูดของเขาว่า เป็นสิ่งถูกต้องเมื่อเขากล่าวว่า “การจะรักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ สุดสติปัญญาและสุดกำลัง และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองนี้ มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชา และเครื่องสักการบูชาใดๆทั้งสิ้น”
…”จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่านแล้วจงรู้เถิดว่า เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:20)
..”ท่านจงแบ่งปันรอยยิ้มของท่านกับโลกเพราะนั่นคือเครื่องหมายของมิตรภาพและความรัก”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก