"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสที่ 18 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 15:7-21/ ยน 15:9-11
         เราเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “การชนะการถกเถียงกัน ทำให้เสียเพื่อนไป 1 คน” ทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะเมื่อเวลาที่ใครแพ้การถกเถียง เขาก็เกิดความรู้สึกว่าถูกทำให้ต่ำต้อยลง แม้ว่าจะไม่มีใครอยู่เป็นพยานรู้เห็นการถกเถียงนั้นก็ตาม เมื่อกลุ่ม 2 กลุ่มต้องเผชิญกับปัญหาที่ยาก

และต่างก็อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาสำเร็จ อาจจะมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายชนะ และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้ เพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเป็นฝ่ายชนะด้วยกัน
จำเป็นที่แต่ละกลุ่มจะต้องเสียสละ เพื่อจะสามารถหาการแก้ปัญหาร่วมกัน ที่จะไม่มีฝ่ายใดต้องเสียหน้า  

         เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้น ในการประชุมสังคายนาที่กรุงเยรูซาเล็ม ในปีค.ศ. 49 เนื่องจากมีคน 2 กลุ่มที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะต้องใช้กับคนต่างศาสนา ซึ่งปรารถนาที่จะเป็นคริสตชน กลุ่มอนุรักษ์นิยมต้องการให้คนต่างศาสนายอมรับกฎระเบียบ และประเพณีของชาวยิว ขณะที่กลุ่มที่เสรีนิยมต้องการที่จะให้คนต่างศาสนา มีเสรีภาพเต็มที่ โดไม่มีเงื่อนไขใดใดล่วงหน้า จึงได้มีการถกเถียงกันอย่างยืดยาว โดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างให้เหตุผลสนับสนุนความคิดของตน ถ้ามีฝ่ายใดชนะและฝ่ายใดแพ้ ก็จะไม่มีความรักความเมตตาและความเป็นหนึ่งเดียวเกิดขึ้น โชคดีที่ในที่สุด ยากอบได้เสนอให้มีการออมชอม

โดยเสนอให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยม ยินยอมให้คนต่างศาสนาที่กลับใจเป็นคริสตชน ไม่จำเป็นจะต้องรับพิธีเข้าสุหนัตและเขาได้ขอให้กลุ่มเสรีนิยม ยินยอมให้คนต่างชาติที่กลับใจเป็นคริสตชน ต้องละเว้นจากสิ่งที่มีมลทิน จากรูปเคารพ จากการร่วมประเวณี จากการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดให้ตาย และจากการกินเลือด
จากการออมชอมนี้เอง ทำให้ทั้งสองฝ่ายชนะ และกลายเป็นรูปแบบตัวอย่างสำหรับพระศาสนจักรทุกยุคทุกสมัย ในแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น..
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระศาสนจักร ได้รับความคุ้มครองจากพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริง

”จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน  แล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”(มธ 28:20)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก