"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 18:1-8 / ยน 16:16-20
        พันธกิจของเปาโลนั้นดำเนินอยู่ท่ามกลางโลกชาวกรีก ที่มีนักปรัชญาจำนวนมาก ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างของการสอนหนังสือ แต่เปาโลต้องการที่จะบอกว่า
 การประกาศข่าวดีของท่านนั้น  ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแต่อย่างใด

และด้วยเหตุนี้เองในบทอ่านที่ 1 เราจะเห็นเปาโลได้เจริญชีวิตและใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ จากรายได้ที่ได้รับมาจากการเป็นคนขายเต็นท์ ตลอดเวลา 2 ปี ที่เปาโลทำพันธกิจอยู่ที่เมืองโครินทร์ ท่านไม่เคยเรียกร้องเงินจากพวกเขาเลย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเปาโล เพราะว่าเมื่อท่านจะเขียนจดหมายถึงชาวโครินทร์อีก 2-3 ปีต่อมา ท่านจะเน้นในจดหมายสอนท่านหลายครั้งว่า พันธกิจของท่านในท่ามกลางพวกเขานั้น ท่านไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อได้ผลตอบแทนแต่อย่างใด โดยท่านจะเขียนว่า ”ข้าพเจ้าประกาศพระวรสารของพระเป็นเจ้าให้แก่พวกท่าน โดยไม่มีการเรียกร้องสินจ้างแต่อย่างใด ข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะเป็นภาระของใคร ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่เพิ่มภาระให้แก่ท่านด้วยทุกวิถีทาง
(2 คร 11:7,9) แน่นอนพันธกิจของเปาโลประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการให้บริการเปล่าๆ โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์อันใดทั้งสิ้น

       และเมื่อชาวยิวเหล่านั้นได้ขัดขวางและสบประมาทพระเป็นเจ้า เปาโลจึงสะบัดเสื้อของท่านกล่าวกับพวกเขาว่า “ขอให้โลหิตของพวกท่าน ตกลงบนศีรษะของท่านเถิด ข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างศาสนา” ท่านไม่สนใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เพราะท่านมีจุดประสงค์ที่แน่วแน่ว่า ท่านจะประกาศข่าวดีให้แก่ทุกคน ซึ่งยินดีตอบรับ

ในชีวิตของเราเราอาจจะพบกับการขัดขวาง อย่างที่เปาโลได้เคยพบมา และนั่นคือสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้เคยบอกกับเรา เมื่อพระองค์ได้ส่งเราออกไปทำพันธกิจ
 เราจะต้องก้าวเท้าและเคลื่อนต่อไป บางทีเร็วกว่าที่คิด เพื่อหาโอกาสอื่น เพราะไม่เป็นประโยชน์อันใด ที่เราจะมาทำตัวแบบกบที่อยู่ในบ่อ ได้แต่ส่งเสียงร้อง
เมื่อยังมีโลกที่กว้างไกลกว่า กำลังคอยการรับข่าวดีของพระเป็นเจ้า.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก