"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา
บทอ่าน กจ 19:1-8 / ยน 16: 29-33
         มีความแตกต่างระหว่างพิธีล้างของยอห์ บัปติสต์ และพิธีล้างบาปของพระเยซูเจ้า พิชิตล้างของท่านยอห์นนั้น เป็นพิธีล้างแห่งการกลับใจและการใช้โทษบาป ขณะที่พิธีล้างบาปในนามของพระเยซูเจ้า ที่ติดตามด้วยการปกมือเหนือศีรษะ เป็นการมอบพระจิตเจ้า

หรือพูดง่ายๆก็คือ พิธีล้างของยอห์นนั้นเป็นเพียงการเตรียม สำหรับพิธีการล้างบาปในพระนามของพระเยซูเจ้า ที่ต่อด้วยการรับศีลกำลัง แน่นอนพิธีล้างของยอห์นั้น เปรียบเหมือนกับการชำระล้าง เพื่อเตรียมตัวรับไฟฝ่ายจิตใจ ที่เกิดขึ้นโดยพระจิตแห่งความรัก เมื่ออาควิลาและปริสสิลลา ได้พบกับอพอลโล ทั้งสองได้อบรมอพอลโล เรื่องเดียวกับที่นักบุญเปาโลได้สอนสานุศิษย์ 12 คนที่เมืองเอเฟซัส ในทั้งสองกรณี พิธีล้างของยอห์นเป็นการเตรียมคนอย่างเข้มข้น เพื่อจะได้ติดตามพระเยซูช้า เพราะอะไร?บางทีมันอาจเป็นเพียงความพยายามของมนุษย์ ที่จะเข้าไปหาพระเป็นเจ้า แต่เพื่อที่จะถึงพระเป็นเจ้าจริงๆ มนุษย์ต้องการพลังของความรักของพระเป็นเจ้า ที่พระบุคคลที่ 3 ในพระตรีเอกภาพ จะเป็นผู้ประทานให้ เพื่อนำเขาขึ้นสู่สวรรค์
 
        เมื่อตอนที่เปาโลได้ถามคนที่พึ่งกลับใจว่า พวกเขาได้รับพระจิตเจ้าหรือไม่?พวกเขาได้ตอบด้วยความซื่อว่า “พวกเราไม่เคยได้ยินว่ามีพระจิตเจ้า” เมื่อเปาโลได้ยินเช่นนี้ ท่านก็ถามพวกเขาว่า พวกเขาได้รับวิธีล้างอย่างไร?พวกเขาก็ตอบว่า “ด้วยพิธีล้างของยอห์น บัปติสต์” ขณะที่เรากำลังจะสมโภชวันพระจิตเสด็จลงมา จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะพูดถึงการเสด็จมาของพระจิตเจ้าในชีวิตของเรา ให้เราถามตัวเองว่าเราได้รับพระจิตเจ้าเข้ามาที่ในชีวิตจริงๆของเราหรือไม่? เราหวังที่จะเจริญชีวิตเป็นคริสตชนชายหญิง ที่มีความเชื่อมั่นคงและมีความรับผิดชอบ ในระหว่างเวลาก่อนสมโภชพระจิต ให้เราเชื้อเชิญให้พระจิตเจ้าให้โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา...”มีแต่พระจิตเจ้าเท่านั้น ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา” (ยอแซฟ ปริ้นซ์)…“ ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดเสด็จลงมาในใจของลูก โปรดขจัดความมืดออกไป ด้วยแสงสว่างที่ลุกร้อนในใจของลูก” (นักบุญออกัสติน)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก