"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 7 มิถุนายน  2017
สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ทบต 3:1-11ก,16-17ก / มก 12:18-27
        เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคู่แต่งงานใหม่คู่หนึ่ง ที่ต้องการมองหาบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด สำหรับลูกๆที่จะเกิดใหม่ในอนาคต บริษัทประกันชีวิตสามแห่ง ได้ส่งตัวแทนมาติดต่อ และได้อธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่พวกเขาไม่สามารถที่จะทำให้คู่สมรสนี้ตกลงลงใจ พวกเขาจึงได้เสนอแนะบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด ที่มีแต่เป็นเจ้าเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว นั่นคือการประกันชีวิตตั้งแต่วันปฏิสนธิในครรภ์ จนกระทั่งถึงวันกลับคืนชีพ


พวกสะดูสีไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพ พวกเขาจึงได้อ้างบทบัญญัติของโมเสสว่า “ ถ้าพี่ชายของใครตาย ทิ้งภรรยาไว้ไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายของเขารับเอาหญิงนั้นมาเป็นภรรยา เพื่อจะสืบเผ่าพันธุ์ของพี่ชายไว้” โดยบอกว่าพี่น้องทั้ง 7 คน ได้หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยา และได้ตายโดยไม่มีบุตร ที่สุดหญิงนั้นก็ตาย พวกเขาถามพระองค์ว่าในวันสิ้นพิภพ หญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใคร กฎหมายของโมเสสเป็นกฎหมายที่ดีและมีจุดประสงค์ที่ดี แต่กฎหมายจะต้องได้รับการตีความ ในบริบทที่ถูกต้อง พวกสะดูสีกลับใช้กฏหมายเรื่องการกลับคืนชีพเป็นเครื่องจับผิดพระเยซูเจ้าและคำสอนของพระองค์ เพราะเพียงการอ้างการกลับคืนชีพของคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถอธิบายความหมายที่แท้จริงเรื่องการกลับคืนชีพได้
มีแต่การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเท่านั้น ที่จะให้ความหมายที่แท้จริง เพราะว่า

1.การกลับคืนชีพของพระองค์ เป็นหลักประกัน และเป็นจุดศูนย์กลางของความเชื่อ

2.การกลับคืนชีพของพระองค์ หมายถึงชัยเหนือบาปและความตาย และทำให้การไถ่กู้ของพระองค์สำเร็จ ตามที่พระเป็นเจ้าได้เคยทรงสัญญาไว้ 3. และการกลับคืนของพระเยซูเจ้า คือเครื่องพิสูจน์ว่าพระเป็นเจ้านั้น เป็นพระเป็นเจ้าของผู้เป็น ไม่ใช่ของผู้ตาย...

 การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าได้เปลี่ยนโฉมหน้าของความตาย สำหรับผู้มีความเชื่อ ความตายจึงไม่ใช่ที่คุมขัง แต่เป็นช่องทางที่มนุษย์จะเข้าไปอยู่ต่อหน้าพระเป็นเจ้า เหตุการณ์ในวันปัสกาเตือนใจเราว่า เราไม่สามารถที่จะวางความจริงไว้ที่ในหลุมฝังพระศพ เพราะความจริงไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกต่อไป

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก